آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی

رودخانه قره سو از رشته كوه هاي تالش (باغرو) در شرق اردبيل سرچشمه مي گيرد و در مسير خود ضمن عبور از دشت اردبيل آب هاي جاري اين قسمت از جمله بالخلي چاي را جمع آوري مي نمايد. بنابراین، با اندازهگیری تنوع درختان، ضمن صرفهجویی در زمان و هزینههای مطالعه، میتوان به خوبی درباره تنوع کل پوشش گیاهی اظهار نظر نمود. ماهی گیری در بخشهای مختلف این رودخانه آزاد است.

شعبانی، ع.، پورکاظمی، م.، رضوانی گیل کلایی، س.، 1384. بررسی ملکولی جمعیت ماهی ازون برونAcipenser stellatus Pallas, 1771 بخش شمالی (رودخانه ولکا) و جنوبی (رودخانه تجن) دریای خزر به روش ملکولی PCR-RFLP . در حوضه های دریای خزر سیزده رودخانه با مساحت آبریز بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد که ارس و سفیدرود بزرگترین آنها محسوب میگردند. قره سو با اين كه ازجمله رودخانه هاي دائمي استان محسوب مي گردد ولي به سبب برداشت آب براي مصارف آبياري بخش اعظم بستر آن در تابستان خشك مي شود. بالخلي ازجمله رودخانه هاي دائمي استان مي باشد كه از گردنه بالخلي «جنوب غربي شهر نير» حد فاصل دو رشته بزقوش و سبلان سرچشمه مي گيرد، سرشاخه هاي مهمي نظير برجلوچاي، سقزچي چاي، آغلاغان، جوراب چاي، درويش چاي، لاطران چاي و …

اين رودخانه از وسط شهر اردبيل مي گذرد و سرانجام در شمال اردبيل به رودخانه قره سو تخليه مي شود. بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم . در همین راستا، دکتر افشار سلیمانی، سفیر اسبق ایران در باکو و کارشناس حوزه قفقاز، سال 2017 در گفتگو با خبرگزاری «آناتولی» نسبت به نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای “قدیمی و غیراستاندار” مذکور به رود ارس و تاثیر آن بر شمال غرب ایران هشدار داد.

اما به نظر می رسد که تعیین حدود یک رودخانه با علامتگذاری های ارجاعی و مشخص در وسط یا در کنار رودخانه ، نیاز به زمان ، کار ، وسایل و مواد زیادتر دارد تا انجام ساده چنین کاری در یک خط مرزی خاکی . به دلیل کاهش سرعت در قوسهای درونی، تهنشینی رسوبات کنده شده در آنها رخ میدهد و ادامه این ساز و کار سبب افزایش شدت پیچ و خمها میشود.

اگرچنين است ، پس با توجه به جذر ومدي كه در آبهاي رودخانه اي وجود دارد ، ساحل ولبه دقيق يك رودخانه كدام است؟ در فصل 4 عهدنامه ترکمنچای به تعیین حدود دو کشور ایران و روسیه در ناحیه باختری دریای خزرمی پردازد .که به این شرح می باشد 1، که در عهد نامه ترکنمچای خط سر حدی ایران و روسیه از محل ملتقاي رود قراسوی ( پایین ) تا دشت مغان تعیین می گردد ، با این استثنا که در مقابل قلعه عباس آباد خط مرزی از مجرای ارس به ساحل راست آن منحرف و اراضی مقابله قلعه عباس آباد را با یک نیم دایره به قطر نيم فرسخ در خاک روسیه باقی گذاشته و پس از آن مجدداً خط سرحدی مجرای رودخانه ارس را متابعت می کند .

و حتی خط سرحدی در برخی از نقاط مهم و مشکوک می گذرد . بخش جنوبي حوزه آبريز درياي مازندران شامل حوزه رود قرل اوزون/ سفيدرود است، كه كوه ها بخش جنوبي حوزه آبريز درياي مازندران شامل حوزه رود قرل اوزون/ سفيدرود است، كه كوه هاي بزغوش، جنوب خاوري سهند و تالش را در بر مي گيرد. در نگارة خان چهارم، برای ملموس کردن صحنة اصلی متن شاهنامه، علاوه بر ترسیم بیشه، آتش، درخت شکوفهدار، آلات رزمی و بزمی، زن جادوگر را در دو چهرة زیبا (کهنالگوی نقاب) و زشت و پتیاره (کهنالگوی سایه) و لایههای درونی، صورت جادوگری و نیز چهرة مخرب و ویرانگر زن جادوگر در فضایی تیره، تاریک و مبهم بهخوبی تصویر شدهاست.

رودخانه بالها رود از دامنههاي شمالي كوه ميرو، در دهستان اجارود در 13 كيلومتري جنوب خاوري شهر گرمي سرچشمه ميگيرد و سراسر مرز ايران و جمهوري آذربايجان را تا بيلهسوار ميپيمايد و روستاهاي مرزي بسياري را سيراب ميسازد. رودخانه قوتورسو از دامنه شمالي كوه سبلان، 18 كيلومتري جنوب خاوري مشكين شهر سرچشمه ميگيرد و با شيب زياد نخست به سوي شمال خاوري و سپس به سوي شمال باختري جريان مييابد و پس از گذشتن از روستاهاي تازهكند و اودلي، در 2 كيلومتري باختر روستاي چنگ دره، به قرهسو ميريزد. «سرطان معده در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شیوع بسیار بالایی دارد و میزان بروز سرطان معده در این استان ها در مردان 50 در هر 100 هزار نفر و در زنان 25 در هر 100 هزار نفر در هرسال است.

اين رودخانه از ارتفاعات هزار ميخ، آيي قاري، دلي آلي، جنوار داغي سرچشمه مي گيرد و سرتاسر دره موئيل را طي نموده و به قره سو مي ريزد. طول کلی سیستم رودخانه کنگو، لوالابا و چامبشی بیش از چهار هزار و هفتصد کیلومتر است. رودی است که به طول حدود 1000 کیلومتر ، عمده ترین ریزابه های رود کورا و رود مرزی ایران با جمهوري ارمنستان و آذربایجان و ورد مرزی ارمنستان با ترکیه می باشد . در این رابطه مسائل مربوط به رودخانه هیرمند نیز سال هاست که در مرکز مناقشات بین ایران و افغانستان قـرار گرفته است ؛ به طوری که اجرایی نشدن معاهده هیرمند و عدم حل اختلاف های دو کشور در این خصـوص تاثیرات منفی زیادی در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و به ویژه اقتصادی و محیط زیست در شرق کشـور در پی داشته است .

تراكم آبادیها در مسیر این رودخانه بسیار زیاد است. اما کشورهای خاورمیانه که بهلحاظ منابع آبی فقیرند، مسیر بسیار دشوارتری دارند. این رود ۶۸۵۳ متر طول دارد و از دو رود نیل آبی و نیل سفید آغاز میشود.منبع اصلی این رود هنوز مورد بحث است، بعضی دریاچه ویکتوریا را سرمنشأ اصلی نیل میدانند، اما نشنال جئوگرافی و بیشتر اطلسهای جغرافیایی این دریاچه را بهعنوان سرچشمه رود نیل نمیپذیرند و فقط آن را یکی از منابع تغذیه کننده این رود میدانند.شاخههای فراوانی در تغذیه نیل تقش دارند ، یکی از شاخههای فرعی (Ruvyironza) است که در استان بروری (Bururi) پدیدار میشود، یکی دیگر از شاخهها (Nyabarongo) است یک جریان آبی از روآندا در جنگل (Nyungwe) است، اما یکی از اصلیترین نامزدهای کسب عنوان سرچشمهی رود نیل، رودخانهی (Rukarara) است که در جنگل (Nyungwe) از غرب روآندا سرچشمه میگیرد.

این گروههای تغذیهای که عمده افراد آن مربوط به راسته دوبالان میباشند فراوانی بالایی در ایستگاههای تحت تاثیر آلایندههای آلی در این مطالعه دارند که میتواند به علت فیلترکنندگی آنها از موادآلی و ریز معلق باشد. نتایج این پژوهش نشان دادند برای سطوح مختلف توسعه، تفاوتهایی جدی در تلقی افراد از چیستی خرافات وجود دارد و وجه تمایز اصلی آنها در نسبتهای بهدستآمده «اعتقادات مذهبی» بوده است. ارس مهترين و پرآب ترين رودخانه شمالي ايران در منطقه آذربايجان است كه از غرب جلفا تا اصلاندوز مغان (استان اردبيل) در طول نوار مرزي ايران و جمهوري آذربايجان جريان دارد.

اين رودخانه مهم ترين زيستگاه ماهي قزل آلاي خال قرمز در استان اردبيل مي باشد. دست روزگار در ادوار مختلف زمان براي ايران فراز ونشيبهاي فراواني را به ارمغان آورده است. واما در تعريفي كه (GAREETSON) از رودخانه بين المللي به دست اورده است ، مويد اين امر است . خيوچاي يا خياوچاي از سر شاخه هاي مهم رودخانه قره سو در شهرستان مشكين شهر است. طومار معروف شیخ بهایی و تقسیمات آب زاینده رود از برجستهترین نمونههای میراث فرهنگی کشور ایران هستند و نشان از اهمیت حیاتی این رودخانه از دید مردم منطقه در طول تاریخ دارند؛ رودخانهای که در سالهای اخیر با مشکل خشکسالی، بحرانهای محیط زیستی و مدیریت غلط روبهرو بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید