آمریکا – شمیران گشت

۱۸۰۴ لوئیس و کلارک سفر کاوشگری ۱۳۰۰۰ کیلومتری به سواحل اقیانوس آرام در آنطرف آمریکا را آغاز کردند. همچنین، در دو منطقهٔ حوزهٔ دریای کارائیب، و نیز بخشهایی از اقیانوس آرام، جزایر کوچک و پراکندهای وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب میشوند، ولی به گونهای خودمختار اداره میشوند (مانند پورتوریکو). برای این منظور در آغاز، برداشت دوگانه از قدرت که در نظریه قدرت نرم نای وجود دارد، طرح می شود. 2- “اقدام یک جانبه” که به طور مشخص برای عراق تجربه شد و سیاستی مغایر با رویکرد خود محدود کنندگی آمریکا در پس از جنگ سرد به حساب می آید.

حتما قبل از سفر برای استفاده از کارتهای اعتباری هتلها ثبت نام و از امتیازهای این کارتها در طول سفر خود استفاده کنید. برای تشخیص گونه های مختلف قدرت، که مقدمه تشخیص و مطالعه رفتار بازیگران بین المللی به حساب می آید، چارچوب های متعددی ترسیم شده و هر کدام با در نظر گرفتن معیارهایی همچون ابزار و مرجع پذیرنده قدرت، اقدام به تفکیک ماهیت های مختلف در این مفهوم کرده اند. که بر “جذابیت های فرهنگی یا ارزشی، و یا قابلیت نفوذ و تغییر در چینش اولویت های سیاسی در یک موضوع خاص به گونه ای که اولویت های دیگران به دلیل غیر واقعی به نظر رسیدن، مورد توجه قرار نگیرد، متکی باشد.” بر این اساس انواع رفتار ها که در فرایند اعمال قدرت وجود دارند به ترتیب در این طیف قرار می گیرند: “صدور دستور، تهدید و اجبار، “مشوق های اقتصادی”، “تنظیم اولویت ها”، “جاذبه خالص” و متقاعد کردن.” منابع قدرت نرم در ارتباط با متقاعد کردن قرار دارد و به انتهای این طیف رفتاری، متمایل است.

در حالی که منابع قدرت سخت، توامان با رفتار دستوری است. آنچه در اینجا می تواند نقش فزاینده ای در افزایش قدرت یک بازیگر ایفا کند، تشخیص ارتباط موجود میان قدرت سخت و قدرت نرم در یک موضوع خاص و یا یک برهه زمانی مشخص است. در پایان دهه ۱۹۵۰، ایالات متحده آمریکا همچنان از نظر وسعت در حال گسترش بود. از میان رفتن دغدغه های آمریکا در این منطقه، که بن مایه سیاست خارجی آن بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود، به عنوان آغاز تحول در نگرش این کشور به خاورمیانه، در نظر گرفته می شود.

به همین خاطر تصمیم سازان ایالات متحده بر اساس لزوم توجه به لایه های عمیق تر موضوع تروریسم در خاورمیانه، هم به نیروی نظامی و مجموعه قابلیت های قدرت سخت خود متوسل شدند و هم درصدد برآمدند تا از طریق آنچه مهندسی سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جوامع خاورمیانه، خوانده می شود، اصلاحات مورد نظر خود را در راستای کاهش زمینه های بروز بنیادگرایی انجام دهند. این دو دغدغه عمده آمریکا در خاورمیانه که به واسطه زمینه های مشترک، می­توانند مشخصا به عنوان یک تهدید واحد تلقی شوند، طبیعتا دارای وجوه مختلف نرم افزاری و سخت افزاری هستند.

پنج روز بعد، لینکلن در تئاتر فورد در واشنگتن بدست جان ویلکز بوث، بازیگر و طرفدار اتحاد، ترور شد. براساس سند معروف NSC.68 که توجیه گر سیاست خارجی جهانی ایالات متحده در پایان حاکمیت سیاست خارجی قاره ای موسوم به دکترین مونروئه بوده است، بر روی تهدیداتی با ابعاد جهانی در توجیه سیاست خارجی نوین فراقاره­ای واشنگتن تأکید می شود. در دوران ریاست جمهوری اوباما به جایگاه موثر و مطلوب تری در حوزه های اقتصادی و استراتژیک جهانی نائل شوند.

این دست رویکردها در استراتژی کلان آمریکا در دوران اوباما در کنار 8 سال ریاست جمهوری بوش در دهه گذشته، از منظر نظریه قدرت نرم، سه دوران مشخص را در تدوین استراتژی کلان آمریکا در قرن جدید به وجود می آورد. بر این اساس تیم بوش دموکراتیزه کردن خاورمیانه از بیرون و بسط ارزش های لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری از درون را راهبرد کلان خود برای مبارزه ریشه ای با تروریسم قرار دادند. خود نمایی می کند. این موضوع به ویژه در مورد جنگ افغانستان، صدق می کند. در واقع دشوارترین بخش مذاکره، شروع آن در وهله نخست است.

سیاستی که اسلام گرایی را جایگزین کمونیسم در استراتژی کلان آمریکا کرده و هدف اصلی خود را از میان بردن آن قرار داده است. هر کدام از ایالت ها قوانین مشترک فدارل آمریکا را رعایت می کنند ولی استقلال کامل در وضع قوانین مربوط به خود دارند. همین امر باعث می شود تا بررسی تعامل دو وجه سخت و نرم قدرت در رفتار این کشور در خاورمیانه، بتواند در راستای دستیابی به یک درک کلی از استراتژی کلان ایالات متحده، یاری رسان باشد.

سپس استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه طی دو دهه گذشته مورد بررسی قرار می گیرد، و پس از آن به نحوه تعامل میان دو ماهیت سخت و نرم قدرت در حضور خاورمیانه ای این کشور خواهیم پرداخت. و در باب مصطفی زموری از قرن شانزدهم، کتب زیادی نوشته شده، که برخی وی را اولین مسلمانی دانستهاند که وارد آمریکا گردید. در میانه این دهه، در ۱۹۵۵، پرزیدنت آیزنهاور اولین مشاوران نظامی را به ویتنام اعزام کرد. اولین نظرسنجی ایالات متحده (۱۷۹۰) نشان داد که از حدود ۴ میلیون جمعیت این کشور ۷۰۰,۰۰۰ نفر برده های سیاهپوست هستند.

تولید ناخالص داخلی ایالات متحدهٔ آمریکا با بیش از ۱۹ تریلیون (۱۹٫۰۰۰ میلیارد) دلاریعنی حدود ۲۰٪ تولید ناخالص جهان، نخستین اقتصاد بزرگ جهان است. در طول دهه پس از فروپاشی شوروی، ابعاد نگرانی دیگر قدرت های بزرگ از هژمونی ایالات متحده، براساس “مسئله بقا” همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل گوناگون در آمریکا بوده است. لذا چندجانبه گرایی، به عنوان یک تحول در استراتژی محسوب می شود که دنبال کننده همان هدف رؤسای جمهور پیشین، یعنی بسط هژمونی ایالات متحده است. مسکو نشان داده بیش از هر بازیگر دیگری – حداقل در عمل – آماده به چالش کشیدن قدرت هژمونی ِآمریکاست؛ اما حد این کنش های روسیه نیز حائز اهمیت است؛ چرا که آمریکا همواره بنا به «استراتژی کلان جهانی» و تعریف گسترده خود از «منافع ملی» زمین بازی را تبیین و مبتنی بر گزاره های فوق عمل می کند.

Keohan & Nye, 1998: 23) و این جایگاهی است که قدرت نرم به واسطه ارتقاء تأثیرگذاری منابع خود در نظام بین الملل، به آن دست یافته است. واحد پول آمریکا دلار است که یک ارز مرجع بوده و در بازارهای جهانی از آن استفاده می شود. مرکز این ایالت شهر اولمپیا و بزرگترین شهر آن سیاتل است. دفتر اصلی شرکتهای رایانهای مایکروسافت و آمازون، نخستین کافه و دفتر مرکزی استارباکس و دفتر اصلی شرکت هواپیماسازی بوئینگ در شهر سیاتل قرار دارد. برخی از آنان میلیونها نفر را دربر میگیرند، در حالی که کلیساهای کوچک، تنها هزاران عضو دارند. در این میان، ایرانیان آمریکا تنها ۰٫۷٪ شرکت کنندگان مساجد را تشکیل میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید