اروندرود در نهایت وارد آبهای خلیجفارس میشود

خط وسط المياه معبر قابل كشتيراني نيز همانند خط الوسط المياه رودخانه ، اما به ميزاني كمتر ، مضر و خطرناك است زيرا در معبر قابل كشتيراني خصوصاَ اگر داراي وسعتي قابل توجه باشد ، ممكن است عمق بعضي نقاط بيشتر بوده و لزوماَ با خط وسط المياه منطبق نباشد در اين حالت ساحل نشيناني كه به محل عميق تر ـ و در نتيجه مساعدتر براي كشتيراني معبر دسترسي دارند ، در مقايسه با همسايه مقابل خود در حالت ممتاز نسبي قرار ميگيرند ، شايد اگر تالوگ را به خط عميقترين نقاط معبر ، يا خط القعر تعريف كنيم ، مساله حل شود .

در اين عهدنامه تنها زمين هايي جزيره تلقي ميشوند كه وقتي رودخانه در بالاترين مرحله مد ميباشد ، بيرون از آب قرار ميگيرند و داراي پوشش نباتي اند و زمينشان سخت و صخره دار است ، نه اينكه فقط سكوي ساده اي از ماسه و شن باشند كه جابجا ميشود . الف ـ خطي كه با محور معبر (( فيلومنا )) منطبق است ( و معبر اصلي كشتيراني ميباشد ) ، خط مرزي از نظر گاه تقسيم آبهاست يعني آبهاييكه در غرب اين خط قرار ميگيرند ، جزء آرژانتين هستند و آبهاي موجود در شرق اين خط به اوروگوئه تعلق دارند .

اوروگوئه درپاسخ اين ادعا ميگفت كه از زمان وصول به استقلال ، همانطور كه آرژانتين داراي حق حاكميت بر يك قسمت از رودخانه و مصب آن است وي نيز به عنوان دولت ساحلي ريودولاپلاتا بر آن حع حاكميت دارد . گرما آب دریاها را بخار میکند و سپس به عنوان باران به زمین بر میگرداند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ محمدرضا سراوانی گفت: در جلسه روز پنجشنبه مرزبانان دو کشور در منطقه اترک مقرر شد که عملیات بازسازی موقت قسمتهای تخریب شده، از محل تقسیم آب رودخانه اترک بین ایران و ترکمنستان در خاک ایران آغاز شود. اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.

هر چه آب و هوا گرم تر شود در نیمکره شمالی باران بیشتری می بارد و یخ های بیشتری آب می شود و در نیمکره جنوبی هم آب دریا بیشتر به بخار تبدیل می شود و همه این ها باعث می شود شوری آب دریاها تغییر کند. خلاصه داستان سریال رودخانه ماه:رودخانهٔ ماه (بازگشت ایلجیما) حکایت مردی نیرومند و خوشسیما است که به سود مردم ستمدیده با اشراف فاسد میجنگد و با دستبرد به آنها مال و بعدتر جان آنها را به خطر میاندازد و اینچنین مایهٔ شادی فرودستها میشود به گونهای که همه جا در کوی و برزن سخن از او و دلیریهای او میرود و مردم مشتاقانه داستان نبردهای او را که از سوی پسربچهای نقل میشود گوش میکنند و او را پشتوانهٔ خود میشمارند.

مخاطبان او باید آگاهیها و اطلاعات بسیار گستردهای در همه حوزهها داشته باشند تا مفهوم واقعی عبارات او را دریابند. اشكال اين راه حل عدم ثباتي است كه با اصل مفهوم تالوگ همراه است . در هر حال آبهاي ((ريودولاپلاتا )) قسمتي از دريا تلقي نميشود و بنابر اين منحصراَ تحت حاكميت دو دولتي است كه در ساحل آن قراردارند آنچه گفته شد مربوط به تقسيم آبهاي رودخانه مذكور است .

دوكشور در اين زمينه داراي يك اختلاف طولاني ارضي مربوط به حق حاكميت بر (( ريودولاپلاتا )) بودند . برای خشکسالی که طی ۲ دههی اخیر نواحی مرکزی و جنوبی ایران از جمله استانهای یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و کرمان را در بر گرفته، عوامل مختلفی از رشد سریع جمعیت تا عدم مدیریت مصرف صحیح، حفر بیرویه چاهها و همچنین توسعه کشاورزی نام برده میشود. روش دیگری به نام روش هم بارش وجود دارد که شامل خطوط و محیطهای مساوی برای اندازه گیری روی یک نقشه است؛ اما محاسبه مساحت بین این خطوط و منحنیها و جمع کردن حجم آب موجود زمانبر است بنابراین از نقشههای متقارن برای نشان دادن زمان صرف شده برای اندازه گیری حجم آب از مخازن بزرگ استفاده میشود.

خسرو افسری همچنین از سوی دیگر احتمال داده است:«کم شدن آب در منطقه و رسوبات زیاد آب هم می تواند سبب مرگ این مقدار ماهی و بچه ماهی شود». طبق آمار موجود متوسط در حال حاضر 28% آب در شبکه ی آبرسانی شهر ما به هدر می رود و در برخی شهرها مانند تهران این رقم به 31% نیز می رسد . 2-با توجه به اینکه این سامانه باید در درون آب قرار گیرد نحوه ی ساخت و اجرای تاسیسات آن بسیار دشوار است .

قابل ذکر است که نتیجه کلرسنجی در کلیه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف شبکه لوله کشی باید در حد مطلوب باشد. این قسمت «ریو د لا پلاتا» یا رودخانه نقره ای نام دارد و افراد مختلف آن را رودخانه، خلیج یا دریای مرزی می نامند. این تور شامل سه قسمت امواج خروشان تور روستای سوادجان تا پل زمان خان نیز می شود. در برخي موارد نيز كاملا از خط وسط المياه و تالوگ دور شده و روشهاي ديگري را در پيش گرفته اند تا بتوانند با مشكلات خاص رودخانه مورد نظر مقابله نمايند . Ppp تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت در کشور پاراگوئه به رشد ۵ درصدی رسیده است البته که شرایط نشان میدهد دولت سعی خود را در شرایط دقیق قیمتگذاریهای ثابت در نظر گرفته است.

حسای جاری به تولید ناخالص داخلی در این کشور ارزش ۷ درصدی دارد. مشخص است که تولید ناخالص داخلی در این کشور مرز ۴۰.۸۴ درصد را طی کرده است. شهرهای کشور پاراگوئه هر یک دارای شرایط مشخصی هستند، به طور کلی در ارزیابیهای صورت گرفته مشخص است پرچم کشور پاراگوئه بسیار در بخش اقتصادی ارزش دارد. این مدل عددی بر پایه روش اویلری توسعه داده شد و در آن برای مشخص کردن الگوی حرکت جریان آب از معادلات پیوستگی و تکانه (معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده در عمق) استفاده شده است. الف ـ در مسير آب جابجايي هايي تدريجي , ناشي از پديدهاي فيزيكي رسوب و فرسايش رودخانه پيش ميايد .

اگر در رودخانه كه قابل كشتيراني نمي باشد بتوان اين نتيجه را بوسيله خط وسط المياه بدست آورده ،به اين خط تمسك مي جويند ويا بدلايل ديگر كه ميتوان آنها را اوضاع و احوال خاص ناميدـ مثلا بي نم و قرار بودن مسير رودخانه ـ روش ديگري برگزيده مي شود ، به هر حال در عمل همواره آنچه بايد مد نظر باشد تحديد حدود منصفانه است . اين انديشه كه تساوي ، مبناي تحديد حدود منصفانه رودخانه اي است در راي ديوان عالي اتازوني نسبت به قضيه نيوجرسي عليه دولاور آمده است دراين راي تالوگ ته عنوان مرز بر روي رودخانه قابل كشتيراني بين دو دولت فدرال اتازوني معين شده است .

اين شوري در اول دسامبر 1900 راي خود را صادر كرد و به موجب آن مقررات عهدنامه (( اوترشت )) به معني تالوگ آبها گرفته شد . به موجب اين راي ، داوري قبلي روشن و به معناي آن بوده است كه حتي در مصب رودخانه (( سه گوويا )) نيز مرز بايستي بر اساس تالوگ تعيين شود . مطلب ديگر آن است كه ما نميتوانستيم در باره هر يك از عهدنامه هايي كه مطرح ميكنيم اين نكته را هم روشن نماييم كه آيا رودخانه مورد بحث كلا يا جزاَ قابل كشتيراني است .

دیدگاهتان را بنویسید