اولین مورد ترکیب آن با گونه های دیگر است

این موضوع با تخلیه آلاینده ها به رودخانه می تواند تشدید پیدا کند. چنین پدیده ای نباید دانشجوی مترجمی را نگران کند. رودخانه هیلونگ قبل از ریختن به دریاى اوختسک (شاخهاى از اقیانوس آرام در کرانهى خاورى سیبرى) مسیر شمال شرقی چین، حدود 4444کیلومتر را طی می کند و سپس به دریا می ریزد. نخست طرز عملي را بررسي ميكنيم كه مربوط به تغيير تدريجي مسير رودخانه است . خط مرزي خود را بر اساس تالوگ رود ( پوتومايو ) تا ملتقاي رود (( ياگوآ )) و از آنجا بدون تصريح ديگر به عنوان مرز برزيل و گويان فرانسه ، بر روي رودخانه (( تالوگ )) بدون تصريح ديگر به عنوان مرز ميان اوروگوئه و برزيل ، بر روي (( ياگوآرون )) آمده است .

در برخی مناطق این پدیده را فصلی می دانند که به جریانات اقیانوسی مرتبط است. براي آنكه منطقه مورد بحث شامل شيبهاي تند معابر آبهاي مشترك ( كه موقعيتشان در عهدنامه تصريح شده است ) نشود و معابر وصول به بندرها را در برنگيرد حدود مناطق به اندازه لزوم انعطاف پذيرفنه اند ( ماده 2 ) به موجب عهدنامه باقيمانده آبهاي ريودولاپلاتا به هيچيك از دو طرف اختصاص ندارد بلكه يك رشته ضابطه در عهدنامه هست كه در صورت تعارض حاصل از اعمال حقوق طرفين بر آبها به موقع اجرا گذاشته ميشوند . درعين حال عهدنامه 1973 براي زمين و زيرزمين نيز حدودي را كه با حدود آبها تفاوت دارد معين ميكند .

اين شوري در اول دسامبر 1900 راي خود را صادر كرد و به موجب آن مقررات عهدنامه (( اوترشت )) به معني تالوگ آبها گرفته شد . ولی در مورد جمله های بلند و دارای واژه های زیاد، بد نیست با یک مرور سریع، نخست واژه های مهم و ناشناس و نیز واژه های همنشین آن را جداگانه در دفتری یادداشت نموده و یا در خود متن با قلم رنگی یا هر نوع روش علامتگذاری برجسته کنیم. مثلاً در این عبارت فلسفی از اصطلاح عامیانه «تعویض جلوبندی» بهره میگیرد و به واژه «تصادفی» نیز آرایه ایهام میبخشد: « جهان تصادفی نیست.

مثلاً اگر گوینده یا نویسندۀ انگلیسی گفته باشد: (It doesn’t matter) و مترجم در ترجمۀ همین جمله به فارسی نوشته باشد: (مهم نیست)، چون (مهم نیست) دقیقا منظور گویندۀ انگلیسی را می رساند، پس یک معادل درست و قابل قبول برای جملۀ انگلیسی محسوب می شود. THALWEG است .به دين بيان كه وقتي با استفاده از فنون رودخانه ها بتدريج مورد بهره برداريهاي گوناگون از جمله كشتي راني قرار گرفتند دولتهاي كناره رودخانه ها مدعي شدند كه بايد بطور مساوي حق دسترسي به رودخانه را داشته باشند . بررسی میدانی خبرنگار ایرنا، نشان می دهد که عدم تحقق حق آبه مصوب برای این منبع بزرگ آب سطحی از سوی شرکت های آب منطقه ای استان های خراسان رضوی، شمالی و گلستان و برداشت بی رویه از آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی نه تنها اندک امید برای احیاء را به یاس مبدل کرد که زیست آبزیان موجود در این منبع آب سطحی را در جلوی دیدگان مسوولان وقت در معرض خطرنابودی شدید قرار دارد.

کانال رود پاراگوئه به دلیل شیب و سرعت کم ، پتانسیل توسعه برق آبی را ندارد ، با این حال ، در سرشاخه های آن بیش از 40 سد نصب شده و حداقل 100 سد در روند پروژه وجود دارد. رودخانه، نماد ایران و مردم آنست که آن خزة سبز که مدّتهاست در آن رود، جاریست، بارها آب رود را به رنگ خون درآورد، امّا خودش هنوز در آب، روان است و گستاخیمیکند و همچون اژدهایی در رودِ این جامعه، روان است. از اين رو به کارکردهاي اشعار کلهري در زندگي مردم و نقش آن در کار و فعاليتهاي روزانه پرداخته شده است.

در 19 / مارس 1912 وزير امور خارجه نيكاراگوئه اعتبار و جنبه الزامي اين راي را مورد اعتراض قرار داد و پس از مذاكرات نافرجام ديگر ، بالاخره هندوراس در اول ژوئيه 1958 عرض حال مقدماتي خود را به ديوان بين المللي دادگستري تسليم كرد . بهمین دلیل ممنوعیت استخراج شن و ماسه در مقیاس بزرگ در زونهایی که سایر فعالیتها را به مخاطره می اندازد ضروری است. در اين عهدنامه تنها زمين هايي جزيره تلقي ميشوند كه وقتي رودخانه در بالاترين مرحله مد ميباشد ، بيرون از آب قرار ميگيرند و داراي پوشش نباتي اند و زمينشان سخت و صخره دار است ، نه اينكه فقط سكوي ساده اي از ماسه و شن باشند كه جابجا ميشود .

در اين قرار داد دو خط وجود دارد يكي خط تالوگ كه به عنوان مرز رودخانه معين شده است و خط ديگر كه وظيفه اش تفكيك حقوق مالكيت بر جزائر و رسوبات راين ميباشد . كميسيون به اتفاق آرا اعلام داشت كه : اولا در خصوص مورد مسئله تغيير بستر رودخانه مطرح نيست و ثانيا بايد ميان دو دوره متفاوت كه در طي آنها تغيير شكل در مسير رودخانه پيش آمده است قائل به تفكيك شد . استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه ها باعث تعمیق کانال و تعریض گسترده نیمرخ عرضی رودخانه می گردد. بذور در داخل گلدان هایی به قطر 15 سانتیمتر و ارتفاع 14 سانتیمتر حاوی خاک زراعی، خاک برگ و ماسه به نسبت 2:1:1 کشت شدند.

ماهیان بهوسیله تور ثابت صید گردیده و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل و پس از بیومتری بهوسیله کلید شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. ریچاردز، کیت(1384) رودخانه ها- اشکال و فرایندهای آبراهه های آبرفتی، ترجمه کریم سلیمانی، میر خالق ضیاء تبار احمدی، انتشارات دانشگاه مازندران. به موجب اين راي ، داوري قبلي روشن و به معناي آن بوده است كه حتي در مصب رودخانه (( سه گوويا )) نيز مرز بايستي بر اساس تالوگ تعيين شود . استدلال نيكاراگوئه آن بود كه نمي توان مصب يك رودخانه را به عنوان حد بين دو دولت تعيين كرد ، زيرا علاوه بر اشكالات ديگر براي كشتيراني هم دشواريهاي عمده اي پديد مي آورد .

در این صورت میتوان آن را رادیویی درونی انگاشت که با تنظیم طول موج، صداهای بیگانه را حذف میکند و تنها صدای انسان بزرگ را میگیرد. كه در اين صورت حاكميت آن با توجه به محلي كه بالنسبه به تالوگ دارد معين ميشود . مسلماً احداث چنین سد بزرگ و بینظیری در همه سطوح مدیریت، طراحی و اجرا حاوی نکات آموزنده و فراوانی است که میتواند مورد تحقیق و توجه فنی متخصصین مربوطه قرار گیرد. آب انبار بازیلیکا میتواند تا ۸۰ هزار متر مکعب آب باران را نگه دارد. آب به دلیل گرمای ویژه ی بالای خود میتواند درجه حرارت متوسطی داشته باشد.

در رودهاي ( ماروني ) ميان گويان فرانسه و سورينام و (( تاناآلو )) ميان نروژ و فلاند و در معابر آبي ميان ليتواني و روسيه و بين لتوني و روسيه ( كه امروز معابر آبي داخلي به شمار ميروند ) مرز منطبق با خط منصف است . خط منصف ، مرزي است كه اساس تعيين آن عدالتي (( ابتدائي )) است ، يعني اين خط آبهاي سطح رودخانه را به دوقسمت تقسيم مي كند . تعريف سوم ( تالوگ ) را محور تالوگ يا خط القعر ميداند يعني خطي كه عميق ترين نقاط منطقه تالوگ را به هم مي پيوندد .

همين قاعده به قسمت (( موز )) كه لوكزامبورگ را از كنت نشين (( نامور )) جدا ميكند و نيز به قسمت (( موزل يعني حد فاصل ميان لوكزامبورگ و آلمان اعمال ميشود . صورت سوم تعيين دو خط متمايز است ، كه يكي مرز بر روي رودخانه را معين ميكند و درگري تكليف جزائر را تعيين مينمايد . اما اين تعريف جغرفيايي در عهدنامه هاي مربوط به تحديد مرزهاي رودخانه اي كه به اين روش اشاره مينمايد ذكر نشده است در واقع اسناد مذكور تنها تعبير خط وسط يا خط منصف را به كار برده و از تصريح بيشتر صرف نظر كرده اند .

در حالی که هر کدام از آنها به شهری از ایران سفر کرده اند و درگیر کار خود هستند، از دست دادن گوشی هایشان برای آنها دردسرساز می شود و آنها ناخواسته از مشکلات کاری و شخصی زندگی یکدیگر باخبر می شوند و سعی می کنند آنها را حل کنند. علاوه بر اين هر گونه تغيير حاكميت همراه با پرداخت غرامت به دولتي است كه سرزمينش را از دست ميدهد .

دیدگاهتان را بنویسید