اکینوکوکوس گرانولوزوس واجد سویههای فراوانی است

رایجترین سویه زئونوز انسانی در اکثر کشورها شامل جنوب و شرق آفریقا، قسمتهایی از آسیا، استرالیا و جنوب آمریکا (آرژانتین) سویه G1 (Sheep strain) است. تاریخ احتمالی مجوّز استفادهی اضطراری: احتمالاً در مارچ یا فوریهی ۲۰۲۱ در بریتانیا؛ احتمالاً ربع اوّل سال ۲۰۲۱ در آمریکا یا دیرتر. دولت مجارستان تنها کشور عضو اتّحادیهی اروپا است که تا این تاریخ اظهار تمایل به این واکسن کرده است. در آمریکا نیز دولت این کشور برای کنترل شیوع سویه جدید کرونا با نام «اومیکرون»، سفر از هشت کشور آفریقایی را محدود میکند. با این حال، ارزیابیهای اولیه نشان داده که BA.2 در مقایسه با سویه اصلی اومیکرون اثربخشی واکسنها را پایینتر نمیآورد.

با توجه به اینکه شتر میزبان اصلی سویه G6 است این سویه در مناطق مرکزی و نواحی مرزی و بیابانی که عمدتاً محل پرورش و نگهداری از شتر است دیده میشود. در حال حاضر اومیکرون اصلی BA.۱ عامل ۹۸٪ ابتلاهای جدید در جهان است، اما در دانمارک نوع BA.۲ یا همان Stealth در حال فزونی است (شیوع ۲۰٪ در ابتدای ژانویه و ۴۵٪ در انتهای ژانویه) و از ابتدای ماه گذشته تدریجا سویه غالب شده و فعلا در ۴۰ کشور دیگر نیز شناسایی گردیده، هرچند فعلا مستندی بر شدیدتر بودن و بگیا مقاومت آن در مقابل واکسن موجود نیست.

عفونت با این سویه در حال حاضر سویه غالب کشور است. در آمریکا این عدد اندکی بالاتر بود و برابر بود با ۷۲ درصد. همانند واکسن آسترازنکا لازم به تاکید است که احتمال ابتلا به کووید و مرگ ناشی از آن بسیار بالاتر از احتمال ایجاد لخته توسط واکسن و مرگ ناشی از آن می باشد. از بین این جهشها فقط چندتا باعث اختلاف جزیی در رفتار آنها میشود، بنابرین ابتلا به یکی ایمنی بر علیه دیگری میدهد و احتمال عفونت مجدد با ساب واریانت دیگر کمتر است. خبرگزاری فارس به بازتاب سخنان سید رضا بنی هاشمی مدیر تحقیقات و توسعه موسسه رازی پرداخت و آورد: سیستم ایمنی اکنون شما، همان سیستم ایمنی دو سال پیش از شیوع کووید ١٩ نیست و همچنان که می دانید با آموزش هایی که در اثر بیماری طبیعی آموخته و اطلاعاتی که از طریق واکسن توسط واکسیناسیون به سیستم ایمنی فرد انتقال داده شده این سیستم هوشیارتر، قوی تر و مجهز تر شده است و مانند اوایل شیوع بیماری دست بسته و ضعیف نخواهد بود.

این اقدام منجر به جذب نظر جهانیان در اخبار شد؛ البته خیلی زود دانشمندان و صاحب نظران واکنش نشان داده و گفتند که آن ۵۲ توالی اعلام شده نمی تواند مبین وجود یک واریانت مستقل ناشی از نوترکیبی (recombination) دو سویه متفاوت همراه با رفتار جدید باشد و احتمالا نتیجه آلودگی در یک آزمایشگاه است. با اینحال همان اقدامات پیشگیرانه قبلی، از جمله اجتناب از حضور در جاهای شلوغ، رعایت فاصله با دیگران و پوشیدن ماسک، همچنان دربرابر این سویه نیز عمل میکند.

بارداری و شیردهی: در دوران بارداری همچنان اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد ولی در دوران شیردهی منعی ندارد و در موارد اضطراری قابل استفاده می باشد. کورتیکواستروئیدها و مسدود کننده های گیرنده IL6 همچنان برای مدیریت بیماران مبتلا به بیماری شدید با سویه اومیکرون موثر هستند. در یک رژیم واکسن ابتدا به صورت یک نصفهدوز تزریق شد و دوز دوم به صورت کامل با فاصلهی حداقل یک ماه از دوز اوّل تزریق شد که نتیجه اثربخشی ۹۰ درصد بود. در حالی که سه واکسنی که پیشتر معرفی شدند نیازمند تزریق دو دوز با فاصلهی ۲۸ روز هستند، واکسن جانسون اند جانسون تنها به تزریق یک دوز نیاز دارد.

درحالیکه در آزمایش بر روی موشها، که با هر دو سویه BA.۱ و BA.۲ آلوده شدند، نتایج مشابه بود. از طرف دیگر در کیستهای هیداتید جدا شده از بزهای این منطقه دو نوع الگوی برش مشاهده گردید. در آزمایشی دیگر که در برزیل توسّط یک شریک محلی به نام مؤسّسهی Butantan انجام شد، اثربخشی ۷۸ درصدی در برابر ابتلای خفیف و اثربخشی ۱۰۰ درصدی در برابر عفونتهای متوسّط تا شدید گزارش شد.

فاز ۳ آزمایش نشان داد ۲۸ روز پس از تزریق یک دوز واکسن، اثربخشی آن برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ متوسّط تا شدید برابر است با ۶۶ درصد؛ امّا پس از ۴۹ روز اثربخشی واکسن در پیشگیری از ابتلا به بیماری شدید به ۱۰۰ درصد میرسد. دانشمندان کشف داروی خوراکی مقابله با کرونا را هم اندازه و هم ردیف کشف پنی سیلین از سوی الکساندر فلمینگ در سال ۱۹۲۸ میدانند. ضمن آنکه همه افراد هم بیش از پیش باید پروتکلهای مقابله با اومیکرون را رعایت بکنند و آنها را جدی بگیرند.

۲۳ نوامبر، آسترازنکا نتایج حاصل از آنالیزهای اولیهی واکسن خود را با نام AZD1222 اعلام کردند. حوالی ۱۱ نوامبر، مرکز ملّی تحقیقات همهگیرشناسی و میکروبیولوژی روسیه اعلام کرد واکسنی که روسیه در آگوست مجوز استفاده از آن را صادر کرده بود، پس از دوز دوم ۹۲ درصد اثربخشی دارد. دکتر ون کرکوف نیز با بیان اینکه تاکنون اثری از وخامت حال افراد مبتلا به این سویه دیده نشده، تاکید کرد مطالعات برای ردیابی عوارض آن ادامه خواهد یافت. با این افزایش اندک موارد ابتلا ناشی از یک سویه جدید میتواند نگرانکننده به نظر برسد. «کثیهاچول» در بیانیهای که روی وبسایت فرمانداری نیویورک قرار گرفته نوشته با توجه به آنکه میزان سرایت کووید-۱۹ در نیویورک به سطح بیسابقهای از آوریل ۲۰۲۰(فروردین ۹۹) رسیده و موارد بستری در بیمارستان از ماه گذشته به ۳۰۰ نفر در روز رسیده او از اختیاراتش در قانون استفاده کرده و اعلام میکند که «در ایالت نیویورک فاجعه به وقوع پیوسته است.» نخستوزیر سابق انگلیس نیز با انتشار مقالهای در روزنامه گاردین نوشته کشورهای توسعه یافته مقصر شیوع گونه جدید ویروس کرونا در کشورهای آفریقایی.

حسن ملکیزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر رعایت دستورالعملهای بهداشتی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت تغییر رنگبندی و خارج شدن بیشتر نقاط از وضعیت پرخطر نباید این موضوع سبب سادهانگاری در برابر کرونا شود. سپس مایع رویی خارج گردید و پروتواسکولکسهای موجود در ته لولهها جمعآوری شد و با استفاده از پیپت پاستوراستریل تعدادی از پروتواسکولکسها روی لام قرار داده شد و پس از اضافه نمودن لاکتوفنل لامل قرار داده شد.

نتایج بررسی ریختشناسی کیست هیداتید: نتایج بررسی شاخصهای ریختشناسی و مورفومتریک قلابهای روستلوم پروتواسکولکسها بیانگر حضور یکسویه در گوسفندان بود و مشابه با شاخصهای مورفولوژی سویه گوسفندی بود. این تکنولوژی مبتنی است بر استفاده از یک ویروس سرماخوردگی معمولی غیرفعّالشده، مشابه چیزی که در واکسن آسترازنکا استفاده شده است. سویهها: حداقل یک پژوهش نشان داده است که این واکسن تاثیر کمی بر نوع آفریقای جنوبی ویروس دارد، ولی به نظر میرسد در برابر انواع بریتانیایی و برزیلی مؤثّر است.

سویهها: بر اساس مطالعات کلینیکی در آفریقا، بریتانیا و آمریکای لاتین شواهدی وجود دارد که این واکسن در برابر انواع گوناگون ویروس اثربخش است، گرچه به نظر میرسد اثربخشی آن در برابر انواع آفریقای جنوبی و مریکای لاتین ویروس کمتر است. از طرفی اما ویروس جهشیافته کرونا با سویه جدید موسوم به «اومیکرون» که این روزها تهدیدکننده سلامت جامعه جهانی شده است، این نگرانی را به وجود آورده که مبادا با ورود آن به ایران و در صورت کاهش پروتکلهای بهداشتی دوباره شاهد روزهای سخت کرونایی در کشور شویم.

خبر پیدایش یک سویه کرونا که ترکیبی از سوش های دلتا و امیکرون است، در روزهای اخیر باعث نگرانی عمومی در جهان شده است. سویه دلتا پلاس جهش جدیدی در پروئتینی است که ویروس از طریق آن وارد سلولهای انسان می شود. سازمان بهداشت جهانی(WHO) روز جمعه سویه جدید آفریقای جنوبی را به عنوان یک سویه نگرانکننده از کرونا شناسایی کرد زیرا دارای ۳۲ جهش است و ویروس با این تعداد جهش میتواند مسریتر و خطرناکتر شود. اثربخشی: ۸۹.۳ درصد ولی برای جهش های انگلیسی و آفریقایی کمتر است. در ۲۴ نوامبر این مؤسسه اثربخشی واکسن را بر اساس دادههای مقدّماتی جدید ۹۵ درصد اعلام کرد.

در ۲۲ آپریل ۲۰۲۱ شرکت هندی Bharat Biotech نتایج اوّلیهی حاصل از فاز ۳ آزمایشات واکسن کووید-۱۹ خود را که کوواکسین نام دارد، اعلام کرد که نشانگر ۱۰۰ درصد اثربخشی در برابر عفونت شدید بود. در تاریخ ۱۳ ژانویهی ۲۰۲۱ شرکت چینی سینوواک بیوتک گزارش کرد واکسن کووید-۱۹ای که تولید کرده در مراحل انتهایی کارآزمایی بالینی در برزیل ۵۰.۳۸ درصد اثربخشی نشان داده است. آخرین تاریخ پیشنهادی برای تصویب مجوّز استفادهی اضطراری در آمریکا، می ۲۰۲۱ است. در تاریخ ۱۵ نوامبر جانسون اند جانسون اعلام کرد که برای دومین بار فاز ۳ جهانی آزمایش واکسن خود را آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید