این شهر مرکز شهرستان نکا میباشد

یکی از منابع به دست آوردن آب معدنی استفاده از پمپاژ آب چاه است که از جمله بهترین و با کیفیت ترین منابع برای تهیه آب شرب به حساب می آیند چرا که آب چاه زلالی و شفافیت لازم برای بهره برداری و استفاده جهت شرب را دارد و فرایند ضدعفونی ساده تری را نیز همراه دارد. لازم به ذکر است که ساعات کاری مجموعه موج های آبی مشهد در فصل تابستان از ساعت ۹ صبح الی ۲۴ میباشد و در دیگر فصول سال از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ میباشد.

مشکلات آبی استانها یکسان نیست. مشکلات آب کمابیش در همه جا هست، مختص اصفهان نیست. شما در شمال کشور یک شهر را نشان بدهید که بتواند دو میلیون از 15 میلیون نفر را جا بدهد. اما هر چند وقت یک بار به جای اینکه برای محیط زیست زایندهرود و حقابه زیستمحیطی تالاب گاوخونی آب باز کنند، صرفا برای کشاورزی آب باز میکنند. فرض طراحان شهری این بوده که متخصصان آب رودخانهها را کانالیزه میکنند و مشکل حل میشود. در تابستان مشکل کمبود برق هم به آن اضافه شد، در واقع مسئله آب خوزستان عمدتا بر اثر سوءمدیریت بود، اما این ربطی به آب زایندهرود نداشت.

متأسفانه بسیاری از نقاط شهری و روستایی خوزستان مشکلات آب شُرب و فاضلاب شهری دارند. مفهومش این است که متأسفانه آب و فاضلاب خوزستان در این سالها با وجود بودجه بسیار درست کار نکرده و منشأ مشکلات آنجاست. شما هیچ وقت با فعالان حوزه محیط زیست در خوزستان درباره مشکلات آبی صحبت کردهاید؟ باید به این نکته توجه داشت که هزینه انتقال آبی که به طور طبیعی در رودخانه جاری می شود بسیار کمتر از هزینه انحراف غیر طبیعی آن و انتقال آن از مسیرهای کوهستانی خواهد بود.

این منطقه دارای بهترین رستورانهای تهران، سالن تئاتر، کنسرت موسیقی، مسیرهای پیادهروی و کوهنوردی است. حتی آب سد کرج متعلق به تهران است؟ دریاچه آویدر در استان مازندران و فاصله پنج ساعته از تهران واقع شده است. از کسانی که مخالف انتقال آب هستند، میپرسم مگر آب تهران چطور تأمین میشود؟ انتقال سه درصد حتی پنج درصد آب درصورتیکه درست مدیریت شود، مشکلی ایجاد نمیکند. در شرایطی که سه تا چهار میلیارد متر مکعب آب در خوزستان به کشت و صنعت نیشکر اختصاص دارد که بیشترین آلودگی را دارد، انتقال سه تا پنج درصد آب چه مشکلی ایجاد میکند.

28 درصد آبهای جهان از طریق انتقال بین حوضهای تأمین میشود. وقتی جمعیت مساوی با خوزستان داریم و آنجا 20 تا 30 برابر اصفهان آب دارد، در صورت تأمین شرایط یونسکو چرا باید با انتقال آب مخالفت کنیم؟ یک نفر از میهمانان که از دیوان محاسبات دعوت شده بود، از تخلف بیش از 1530 میلیارد تومانی در حوزه آب و فاضلاب خوزستان صحبت کرد. من سال 92 به دعوت دوستان فعال محیطزیستی به خوزستان دعوت شدم، دیدار ارزشمند و گفتوگوهای مثبتی هم داشتیم و همانجا هم به محض اینکه خواستم درباره معیارهای جهانی و شرایط انتقال آب بینحوضهای صحبت کنم، یک نفر از خانمها اعتراض کرد که «ما با هرگونه انتقال آب» مخالفیم.

یک عده مغرض با جوسازی گفتند علت خشکشدن هورالعظیم، انتقال آب به اصفهان است. این طرح انتقال آب دارای ردیف اعتباری بوده و تمام مسوولان نظام از اینکه این پروژه در حال انجام است اطلاع دارند. 29.5 مترمکعب آب از سد رها میشده برای اینکه 12 مترمکعب برای تصفیهخانه برداشت کنند و دو مترمکعب برای یزد و بقیه به بالای کوهها پمپاژ میشود. 2- داده­ها رتبه­بندی می­شوند که برای این منظور از آماره T (نسبت رتبه l به رتبه­های ما قبل) استفاده می­شود. تنها یکی از نویسندگان سده ۱۳ از احداث آنها در سده هشتم میلادی خبر می دهد (منظور پل اول است) ولی به احتمال قوی بنای اولیه این پل به دوران قدیم ایران باستان برمیگردد.

«فآجابَ «شهاب» مُتردًّداً» (الشارونی، 1397: 17): «شهاب با تردید گفت» (سبزیانپور و وکیلی، 1397: 18)؛ مترجم به جای فعل «جواب داد» فعل «گفت» را به عنوان معادل بهکار برده است و کاربرد بیشتری دارد. گفتم اگر در یک حوضه مقدار آب 30 برابر جای دیگر باشد و جمعیتش مساوی باشد، این اسمش عدالت است؟ اندازه گيري هاي آزمايشگاهي، عوامل فيزيكي و شيميايي شامل اكسيژن محلول (DO)، pH، كل مواد جامد محلول (TDS)، هدايت الكتريكي (EC) و كل مواد جامد معلق (TSS) نيز در تمامي ايستگاه ها مطلوب بوده است كه حضور موجودات معرف آب پاك را تاييد مي كند.

نظر به اهمیتی که مراتع منطقه ای که یک منطقه ی دامداری است برای تامین غذای دام و حفاظت خاک دارد شایسته است که مورد بحث قرار گیرد.وسعت مراتع روستای گشنیزجان حدود 180 هکتار می باشد که این مقدار (60%)مراتع فقیر و (30%) مراتع متوسط و تنها (10%) مراتع خوبی را داراست مراتع و چراگاههای منطقه در اثر استفاده ی نا صحیح هر روز بدتر می شود عواملی که باعث بوجود آمدن چنین وضعی هستند عبارتنداز:چرای زودتر از فصل، چرای بیش از حد، حفر چاههای عمیق و تبدیل زمین ها مرتعی به زمین های کشاورزی، شخم و شیار مراتع بخصوص در جهت شیب کندن بوته های گیاهی بخصوص گونه ها و بریدن درخچه های موجود.

گاهی سه روز طول میکشد که با خشکی کامل رودخانه آب به پاییندست برسد. تا سه ماه بعد هم بارش نداریم. ظرفیت اکولوژیک اصفهان حتی برای صنایع پاک هم سالهاست که تمام شده. هرچند ۴۸ سال پس از امضای قرارداد حقابه ایران و افغانستان، اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند در بهمن سال ۹۹ در ۷ بند تدوین و نقشهبرداری از حوضه آبریز این رودخانه برای جانمایی ۳ نقطه آبگیری آغاز شد. این حوضه با مساحت 437،150 کیلومتر مربع یکی از پهناورترین حوضه های ایران محسوب میگردد و رودخانه های واقع در باختر و جنوب باختری و جنوب آبپخشان کوه های زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در بر میگیرد.

گفتند سفسطه میکنید. یکی گفت انتقال آب حوضه به حوضه. تالاب هورالعظیم از کرخه آب میگیرد و ربطی به انتقال آب به اصفهان ندارد. وی افزود: متاسفانه برداشت آب مازاد بر سهمیه و کارگذاشتن سیفون (لولههای خرطومی بلند برای برداشت آب از کانالهای آبیاری) در برخی از کانالها و شبکههای آبیاری وجود دارد که علاوه بر ایجاد اشکال در توزیع عادلانه آب باعث صدمه زدن به کانالهای آبیاری میشود بنابراین باید مرتب پایش و کنترل شود تا از گذاشتن سیفون در کانالها جلوگیری کرد. میشود اصفهان را رها کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید