تمدن 5000 ساله جهانساز در کنار رودخانه هیرمند+تصاویر و فیلم- اخبار استانها تسنیم

درهای ورودی این بنا نیز بسیار بزرگ بوده و هرکدام از آنها دو متر ارتفاع داردند. این آبشار بر سر راه خود طبیعتی زیبا را خلق کرده است و در انتهای درهای پیچ در پیچ صخرهای قرار گرفته است و ریزش آب از دو ستون سنگی ۲۵ متری، صدای گوش نواز آب را در دل این طبیعت زیبا و بکر جاری می سازد. این رودخانه از ۲۵ کیلومتری شمال غرب دشت صالح آباد عبور می کند. ساختمان در میان دشت حاصلخیز دامنه دارای موقعیت ممتازی است . پکتیکا شَرَن ۸۰۹٬۷۷۲ ۱۹٬۳۳۶ پشتو ۱۹ ولسوالی: اُرگون، اومَنه، بَرمَل، تَروُو، جانیخیل، دیله و خوشامند، زرغونشهر، زیروک، سرحوضه، سَروبی، شَرَن، گومَل، گیان، مَتاخان، نِکه، وازهخواه، وَرمَمی، یحییخیل، یوسفخیل پنجشیر بازارک ۱۲۸٬۶۲۰ ۳٬۶۱۰ فارسی دری، پشتو ۷ ولسوالی: اَنابه، بازارک، پریان، خِنج، دَره، روخه، شُتُل تخار تالقان ۸۳۰٬۳۱۹ ۱۲٬۳۷۶ فارسی دری، ازبکی، پشتو ۱۷ ولسوالی: اِشکمِش، بَنگی، بهارک، تالقان، چال، چاهآب، خواجه بهاءالدین، خواجه غار، دَرقَد، دشتِ قلعه، روستاق، فَرخار، کلفگان، نمکآب، وَرسَج، هزارسَموچ، یَنگیقلعه جوزجان شِبِرغان ۴۲۶٬۹۸۷ ۱۰٬۳۲۶ ازبکی، فارسی دری ۱۱ ولسوالی: آقچه، خانقاه، خُمآب، خواجه دوکوه، دَرزاب، شِبِرغان، فیضآباد، قَرقین، قوشتپه، مَردیان، مِنگَجِک خوست خوست ۶۳۹٬۸۴۹ ۴٬۰۲۹ پشتو ۱۳ ولسوالی: باک، تَنی، تیریزائی، جاجیمیدان، خوست مَتون، سپیره، شَمَل، صَبری (یعقوبی)، قَلَندر، گُربُز، مَندوزی، موسیخیل، نادرشاهکوت دایکُندی نیلی ۴۷۷٬۵۴۴ ۱۶٬۶۵۵ فارسی دری با گویش هزارگی، پشتو ۹ ولسوالی: اَشتَرَلی، خِدیر، سنگِ تخت، شهرستان، کِجران، گیتی، میرامور، نیلی زابل قلات ۲۴۴٬۸۹۹ ۱۷٬۲۹۳ پشتو، فارسی دری ۸ ولسوالی: اَتغَر، اَرغَنداب، تَرنگ و جَلدک، دایچوپان، شاهجوی، شمَلزائی، شینکَی، قَلات، کاکَر، میزان سرپل سرِپل ۴۴۲٬۲۶۱ ۱۶٬۳۶۰ فارسی دری، ازبکی ۷ ولسوالی: بلخاب، سرپل، سانچارک، سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات، گوسفندی سمنگان آیبک ۳۷۸٬۰۰۰ ۱۱٬۲۶۲ ازبکی، فارسی دری ۷ ولسوالی: آیبک، حضرتِ سلطان، خُرم و سارباغ، دره صوف بالا، دره صوف پایین، روی دوآب، فیروزنَخچیر غزنی غزنی ۱٬۰۸۰٬۸۴۳ ۲۳٬۳۷۸ فارسی دری، پشتو، گویش هزارگی ۱۹ ولسوالی: آببند، اَجرستان، اَندَر، بهرام شهید، جاغوری، عُمری، دهیک، رشیدان، زنهخان، غزنی، قرهباغ، گیرو، گیلان، مالستان، مُقُر، ناوَر، ناوه، واغَز، ولیمحمد شهید خوگیانی غور چَغچَران ۶۳۵٬۳۰۲ ۳۸٬۶۶۶ فارسی دری، پشتو ۱۰ ولسوالی: پسابند، تولک، تیوره، دولتیار، دولینه، چارسده، چَغچَران، ساغر، شهرک، لعل و سرجنگل فاریاب میمنه ۸۳۳٬۷۲۴ ۲۱٬۱۴۶ فارسی دری، ازبکی، ترکمنی ۱۳ ولسوالی: اَلمار، اَندخوی، بُلچراغ، پشتونکوت، خان چارباغ، دولتآباد، خواجه سبزپوش ولی، شیرینتَگاب، قَرغان، قَرَمقُل، قیصار، کوهستان، گَرزیوان، میمنه فَراه فراه ۴۹۳٬۰۰۷ ۴۷٬۷۸۶ فارسی دری، پشتو، بلوچی ۱۱ ولسوالی: اناردره، بالابلوک، بَکواه، پرچمن، پُشترود، خاک سفید، شیبکوه، فراه، قلعهٔ کاه، گلستان، لاش و جُوَین قندهار قندهار ۹۹۰٬۱۰۰ ۴۷٬۶۷۶ پشتو، فارسی دری ۱۶ ولسوالی: ارغستان، ارغنداب، پَنجوائی، خاکریز، دامان، ریگستان، ژِرَی، سپینبولدَک، شاهولیکوت، شورابَک، غورَک، قندهار، میانَشین، مَیوَند، نیِش کابُل کابل ۲٬۴۲۵٬۰۶۷ ۴٬۵۸۵ فارسی دری، پشتو، ازبکی ۱۵ ولسوالی: اِستالِف، بَگرامی، پَغمان، چهارآسیاب، خاکِ جبار، دِهسبز، سُروبی، شکردره، فَرزه، قرهباغ، کابل، کَلَکان، گُلدره، موسائی، میربچهکوت کاپیسا محمود راقی ۳۵۸٬۲۶۸ ۱٬۸۷۱ فارسی دری، پشتو، پشهای ۷ ولسوالی: اَلِهسائی، تَگاب، حصهٔ اول کوهستان، حصهٔ دوم کوهستان، کوهبند، محمود راقی، نَجراب کندوز کُندوز ۷۷۳٬۳۸۷ ۷٬۸۲۷ ازبکی، پشتو، فارسی دری، ترکمنی ۷ ولسوالی: امامصاحب، چهاردره، خانآباد، دشت اَرچی، علیآباد، قلعهٔ ذال، کُندوز کُنَر اسدآباد ۴۱۳٬۰۰۸ ۴٬۳۳۹ پشتو ۱۵ ولسوالی: اسدآباد، بَرکُنر، خاصکُنر، دانگام، درهپیچ، چپهدره، چوکی، سرکانی، شیگل و شِلتَن، غازیآباد، مَرَوَره، ناری، نَرَنگ، نورگُل، وَتَهپور لَغمان مهترلام ۳۸۲٬۲۸۰ ۳٬۴۰۸ پشتو، پشهای، فارسی دری، نورستانی ۵ ولسوالی: دولتشاه، قَرغهئی، علیشِنگ، علینگار، مِهترلام لوگر پُلِ عَلَم ۳۲۲٬۷۰۴ ۳٬۹۵۵ پشتو، فارسی دری ۷ ولسوالی: اَزره، بَرَکی بَرَک، پُلِ عَلَم، چَرخ، خروار، خوشی، محمدآغه ننگرهار جلالآباد ۱٬۳۴۲٬۵۱۴ ۷٬۶۱۶ پشتو ۲۱ ولسوالی: اَچین، بَتیکوت، بِهسود، پَچیرواَگام، جلالآباد، حصارک، چَپَرهار، خوگیانی، دَربابا، درهٔ نور، دهبالا، رودات، سرخرود، شیرزاد، شینوار، کوت، کوزکُنر، گوشته، لعلپور، مُهمنددره، نازیان نورستان پارون ۱۳۰٬۹۶۴ ۹٬۹۴۲ نورستانی، پشهای، پشتو ۸ ولسوالی: برگِ مَتال، پارون، دوآب، کامدیش، مَندول، نورگَرام، واما، وایگَل نیمروز زرنج ۱۱۷٬۹۹۱ ۴۱٬۳۵۶ بلوچی، پشتو، فارسی دری ۵ ولسوالی: چَخانسور، چهاربُرجک، خاشرود، زَرَنج، کَنگ وردک میدان شهر ۵۲۹٬۳۴۳ ۹٬۰۲۳ پشتو، فارسی دری با گویش هزارگی، ۸ ولسوالی: جلریز، جَغَتو، چکِ وردک، حصهٔ اول بهسود، دایمیرداد، سیدآباد، مرکزِ بهسود، نِرخ هرات هرات ۱٬۷۶۲٬۱۵۷ ۶۱٬۳۱۵ پشتو، فارسی دری ۱۶ ولسوالی: اَدرَسکن، اِنجیل، اوبه، پشتونزرغون، چِشت شریف، زندهجان، شیندَند (سبزوار)، غوریان، فَرسی، کَرُخ، کُشک، کُشک کهنه، کُهسان، گُذَره، گُلران، هرات ولایت باستانی هرات در گذشته وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت در سال ۱۹۶۴ میلادی به چهار ولایت بادغیس، فراه، غور و هرات تقسیم شد و از وسعت آن کاسته شد.

آب اقیانوس ها و دریاها شور هستند و استفاده از آنها نیازمند تصفیه کردن آنهاست که این امر به احداث مرکز تصفیه خانه آب با مکانیزم های پیشرفته تصویه نیاز دارد. رودخانه های تهران هنوز بهترین مقاصد طبیعت گردی مرکز کشورمان به شمار میروند و دسترسی مناسب به آنها راه را برای گردشگران علاقهمند به طبیعت گردی در پایتخت هموار میکند. به طور کلی این بنا یکی از بهترین جاهای دینی تاریخی در استان خراسان شمالی به شمار میرود و هر ساله گردشگران بسیاری به بازدید این مقبره می آیند.

علاوه بر این آبشار در طول این دره چشمه ها و آبشار های کوچک و بزرگ متعددی وجود دارند که این منطقه را به یکی از بهترین مناطق تفریحی و جاهای دیدنی خراسان شمالی تبدیل کرده است. یکی دیگر از جاهای دیدنی استان خراسان شمالی، چهارطاق تیموری است که در نزدیکی روستایی به نام زیارت قرار دارد. کاروانسرای سبزه میدان یکی از جاهای دیدنی استان خراسان شمالی است که قدمت آن به عهد ناصری باز میگردد. این منطقه دارای چندین حوضچه و آبشار زیباست که از با صفا ترین جاهای دیدنی خراسان شمالی محسوب میشود.

بش قارداش از این رو اینگونه نامیده شده که در افسانه ای پنج برادر با حاکمان شهر خود به مبارزه پرداخته بودند و مجبور به گریختن میشوند و ماموران درباری تا این منطقه آنها را تعقیب میکنند اما به ناگهان پنج سوراخ در دل کوه ایجاد میشود و ا دل هر سوراخ آبی روان میشود تا این پنج برادر در آنها پنهان شوند و ایمن بمانند. همچنین بازار ویلاهای اجاره ای نیز در این منطقه داغ میباشد و اگر قصد سفری چند روزه به کردان را دارید میتوانید با اجاره ویلا در کردان مکانی مناسب جهت اقامت در کردان برای خود دست و پا نمایید.

اما با حفاری های غیر مجازی که در این تپه صورت گرفته ظروف عتیقه ی بسیاری در این تپه گیدا شده که از ارزش تاریخی بالایی برخوردار بوده اند. انجام عمل زیبایی صورت از تخصصهای دیگر پزشکان شهر سوخته بوده، به طوری که آنها در حدود 4800 سال قبل یک چشم مصنوعی را برای یک بیمار خانم کار گذاشتهاند. به همین دلیل، پخش زنده بازیهای آنلاین طرفداران بسیاری دارد و مسابقات در حال برگزاری که به صورت ویدیویی توسط اینترنت و زنده پخش میشود تماشاگران زیادی را به خود جذب میکند. در ابتدا نمیخواستند سریال رودخانه برفی را دوبله کنند چون معتقد بودند غیرقابل پخش است، اما من بعد از دیدن سریال اعلام کردم که این سریال را من دوبله میکنم و کار خوبی هم خواهد شد.

فضای درون بنا از پوشش گچ است و تقاطع اضلاع آن از گچبری و بالای سردر، دور تا دور به رنگ فیروزهای گچبری و کتیبه نویسی شده است. برای تزیین فضای درون بنا، در ساقه گنبد آجر بهصورت عمودی و افقی به کار رفته و بدنه خارجی گنبد نیز با روش آجر چینی دو رجه ساخته شده است. از ورزشهای بومی و محلی این روستا می توان به کشتی با چوخه اشاره کرد که اگر در فصل زیبای بهار به این روستا سفر کنید حتما تماشا گر این ورزش مفرح خواهید بود.

این کاروانسرا همچنین دارای یک حمام بسیار سنتی است که با بازدید از آن میتوانید شیوه استحامام را در 100 سال پیش به راحتی تماشا کنید. آبشار حمید از جایی به نام روستای آبچور سرچشمه میگیرد و با عبور از راه های کوهستانی به این نقطه میرسد. فاصله آبشار آب ملخ از روستای آب ملخ حدود 2 کیلومتر است. ماهیهای این رود حدود ده گونه میباشند که حدود 6 نوع آنها نسبت به دیگر ماهیهای بومی این رود بزرگتر و دارای مقاومت بیشتری نسبت به سایر ماهیها هستند. محیط نارین قلعه در حدود ۳۶۰ متر و طول اقطار آن ۱۲۵ و ۱۰۰ متر است.

یکی از این جاهای دیدنی آبشار حمید است که 25 متر ارتفاع ارد و در 7 کیلومتری بجنورد واقع شده است. یکی از جذاب ترین جاهای دیدنی خراسان شمالی ارگ تاریخی بلقیس است که پس از ارگ بم دومین بنای گلی ایران به شمار میرود. این مقبره یکی از جاهای دیدنی شهر شیروان به شمار میرود و در ۶ کیلومتری شهر شیروان و ۳ کیلومتری جاده آسفالته، در مجاورت روستای زیارت قرار دارد و در قسمت شمال شرقی مقبره امامزاده حمزه رضا قرار گرفته است. چهارطاق تیموری یک بنای 8 ضلعی است که شبیه به یک مقبره است. اما فضای داخلی این قلعه به طور کلی از بین رفته است و تنها یک لایه نازک گلی از آن باقی مانده.

جالب است بدانید از این قلعه تا اوایل حکومت ناصرالدین شاه نز استفاده میشده است. این قلعه یکی از جاهای خاور بیبی شادلو (خواهر یارمحمدخان سهامالدوله، حکمران بجنورد معاصر با ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار) در سفرنامه خویش شرحی از این قلعه آورده است. 4- جاهای خالی را پر کنید. اگر جریان آب شدید و عمق آن نیز زیاد بود ، کفش های خود را به پا داشته باشید . بیشترین مقدار جریان آب در ماه اکتبر (مهرماه) با 2500 مترمکعب در ثانیه و کمترین مقدار در ماه آوریل (فروردین) با 1320 مترمکعب در ثانیه مشاهده میشود.

اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق شامل نقشههای توپوگرافی، کاربری اراضی و اطلاعات خاکشناسی و همچنین، اطلاعات آب و هوا شامل دادههای روزانه بارش، دما، رطوبت نسبی و رواناب جریان تهیه شد. چارلز ادوار ييت در کتاب «سفر نامه خراسان و سيستان» در مورد این قلعه مینويسد: «در وسط جاجرم يک تل خاک عظيم به ارتفاع ۲۱ تا ۲۴ متر هست که بقايای ارک شهر قديمی محسوب میشود و به آن نارين قلعه میگويند. گفتنی است که از ابتدای سال جاری تاکنون این موارد یازدهمین مورد غرق شدگی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمدی که دریا ندارد، بوده است. دیدنی استان خراسان شمالی است که به نوعی یکی پناهگاه برای مردم جاجرم در زمانهای بسیار دور بوده است.

پوشش گیاهی این پناهگاه بسیار غنی است و در آن انواع گیاهان مثل :درخت بادام كوهي، درخت انجير،بوته شقايق وحشي، لاله وحشي، گل گندم، خارشتر، بارهنگ، آويشن و گیاهان دارویی همچون اسفند، خاكشير تلخ، گل گاوزبان و… فتیر مسکه نام نان سنتی بسیار خوشمزه ی این روستا می باشد که مخصوص این روستا است و در هیچ رستوان دیگری طبخ نمی شود ! می توان نام برد. با رجوع به منابع تاریخی عصر تیموری مشخص میشود که عیدخواجه نام یکی از بزرگان و سرداران دوره تیموری است. طبق سند، به نظر میرسد که مقبره چهارطاقی مربوط به عیدخواجه است.

بسیاری از افراد معتقدند این مقبره امیر تیمور بوده است چرا که لوحی در این مقبره پیدا شده که سال 758 را نشان میداده و این سال دقیقا سالهای حکومت تیمور است. این بنا دارای یکی سردابه در عمق 1.5 متری زمین نیثز هست که میتواند نشان دهنده این باشد که ان بنا در دوره ایلخانیان ساخته شده است. رخش با رنگی روشن، بخشی جداییناپذیر از رستم و نمودار غریزة مهارشدة وی و نیز تجلی صوری نیروهای مثبت ناخودآگاهی اوست که در این عرصه جولان میدهد و شیر را از پای درمیآورد (ر.ک؛ نصراصفهانی و جعفری، 1388: 139). بر همین اساس، رستم نمادی از خودآگاهی و عقل است که تنها در صورت خفته بودنش، ناخودآگاهی با تمام نیروهای خیر و شر که در این خان، شیر و رخش تمثل آن است، مجال بروز مییابد.

این هتل لوکس ۵ ستاره، در مکانی بسیار زیبا پای تپه های مارگالا در ۳ کیلومتری از مسجد لال، ۴ کیلومتر از دریاچه راوال و ۶ کیلومتر از موزه Lok Virsa واقع است. این قلعه بر روی تپه ای به ارتفاع 35 متر بنا شده است و امروزه برخی از برج و بارو های آن باقی مانده اند. این تپه بعد از این دوران تخریب شد و هیچگاه برای مرمت آن هزینه ای نشده است. از دل زمین و یا صخره­ای می­جوشد؛ هم­چنان که ناخودآگاه در دل خواب با تخیل خلاق و پویا شروع به جوشش و فرافکنی می­نماید. این اثر در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۵۷۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ارس از دو شاخه مجزا یکی در ارمنستان و دیگری در ترکیه و سلسله جبال آرارات (آغری) تغذیه می شود که در محل زنگنه واقع و در منتهی الیه شمال باختری ایران به هم می رسند. خط تقسيم آبها يك مرز طبيعي است و منطبق بر خطي است كه از دو سوي آن جريانهاي آب به حركت در مي آيند و حوضه هاي هيدروگرافيك مجزا را تشكيل مي دهند . در قسمت غربی، اين ديوارها از خاک بيرون آمده و در معرض ديد بود. روی اين خاک بقايای ديوارها و برجهای قديمی به چشم میخورد، اما از آنها نمیشد به شکل و چگونگی آرايش اين شهر و استحکامات آن پی برد، زيرا بلافاصله در پايين دست آنها و در دل خاک باقيماندههای ديگری از اين ديوارها و برجها قرار گرفته بود.

مساحت این ارگ بیش از 51 هزار متر است و از مصالحی چون گل/چینه، خشت، آجر و چوب ساخته شده است. این قلعه قدیمی دارای 29 برج است که ارتفاع آنها به 11 متر مرسیده و اطراف این قلعه نثی با خندقی احاطه شده بود. امروزه این کاروانسرا در اختیار کسبه ی این منطقع قرار دارد و با هماهنگی با آنها میتوانید از این کاروانسرا که در میدان شهدا قرار گرفته است دیدن کنید. 32- جنس مغزه مداد از چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید