تمرینات عربی نهم با جواب – پرشین جم

بزرگترین آنها نهر سند است که غربی ترین آنهاست و رودهای دیگر توابع آنند و آنها عبارتند از جهلم، تهین آب، راوی، ساتلج و این چهار رود به هم درآمیخته به رودخانهء سند میریزند و با سند به سرزمین پنجاب درمی آیند بستر این رودها چندان عمق ندارد و غالباً تبدیل مجرا میدهند. و پنج رود به نامهای جهلم، جناب، راوی، بئاس، ساتلج آن را مشروب می سازد. آب و هوا، و محصولات و حیوانات و منبع ثروت: پنجاب از اقالیم حارّه است در تابستان هوای آن بسیار گرم و زمستان آن نیز بسیار سرد است از 15 تموز تا آخر ایلول در این سرزمین باران می بارد و هوا بسیار گرم و مرطوب است فصل دوّم باران هم در آغاز کانون ثانی شروع میشود ولی چندان ادامه ندارد این بارانها و آب برفهای کوههای هیمالیا سرزمین پنجاب را مشروب میکند.

سه رود اولی از کشمیر می آید و دو دیگر از داخل کشور سرچشمه میگیرد و بدین ترتیب خطهء پنجاب کام تابع شیب عمان است ولی از حوضهء گنگ هم که تابع شیب خلیج بنگاله است چندان دور نیست در حد شرقی آن رود جمنا جریان دارد که تابع رود گنگ است این خطه دریاچهء بزرگ ندارد ولی دریاچه های کوچک و مردابهای آن متعدد است بعضی از دریاچه های مصنوعی آن که در جوار بتخانه ها احداث شده بحدی بزرگ است که بشمار دریاچه های طبیعی درمی آیند.

جزیره آنها، که از کرانه های رودخانه دور بود، به پناهگاه خوبی برای قبیله بلگا از سمت شرق تبدیل شد، پاریسی ها برای تجارت با سرزمین های بریتانیا و مدیترانه سکه های طلای کار دست خودشان را ضرب کردند، و شکوفایی و موقعیت استراتژیک این شهر توجه جولیوس سزار را جلب خود کرد و لژیون های او در سال ۵۲ قبل از میلاد این منطقه را فتح کردند. سپس از اهمیت زنده رود بر کشور و نقش رود بر تاریخچه منطقه و موقعیت جغرافیایی آن میگوییم. و بنا به شواهد و قراینی که محمود پدرام در کتاب تمدن مهاباد از انها نام می برد آنرا خواستگاه تمدن پارسوا میداند همجواربوده واز طرف دیگر دژ صعب العبوروکوهستانی ( قلات شای ) یا قلعه وشتو که بنا به تحقیقات اقای پدرام واثار و شواهد موجود قلعه ی مرزی بین دو تمدن مانا و پارسوا میباشد همجوار میباشد و همچنین تپه ای باستانی باقدمت هزاره اول ق.م بنام پالاساوا دراین روستا واقع است و نیز رودخانه زاب که بنا به گفته باستانشناسان داخلی و خارجی تمدن باستانی زاموا را زاییده است از جوار این روستا و بانام محلی ( ز ) یا ( زاو ) بمعنای ( زاینده اب ) سرچشمه میگیرد مورخان را نسبت به این قضیه که این منطقه خواستگاه دو تمدن باستانی پارسوا و زاموا بوده و مرز بین دو تمدن مانا و پارسوامیباشد ، به تردید می اندازد.

شکل طبیعی جبال و انهار: تنها قسمتی از شمال شرقی پنجاب به پشت جبال هیمالیا میرسد و نقاط مرتفع جبال نامبرده در داخلهء کشمیر واقع گشته، و قسمت های تحتانی دامنه ها، داخل پنجاب است در حدود شمال غربی این قطعه دامنه های کوه سلیمان است و این طرف ارتفاع متوسط دارد. طول مسير عبور جريان اين رودخانه حدود هشتاد کیلومتر است. طول این رودخانه 100 کیلومتر و حوزهی آن 2.145 کلیومتر مربع اندازهگیری شده است. سازه هایی که لازم است به صورت دقیق طراحی شوند و از تجهیزات دقیق برخوردار باشند. در یک فصل، فعالیت های مؤسسات فرامرزی و چگونگی طراحی آنها برای تقویت همکاری، غلبه بر منازعات ابتدایی و پیدا کردن راههایی برای مقابله با عدم قطعیت های ایجاد شده توسط تغییر اقلیم، ارائه شده است.

در مؤسسات حکومتی از جفت گیری اسبان نر عربی و انگلیسی و مصری مادیانها و استرهای بسیار خوب بعمل می آورند. گرفتن قسمتی از بدن با دو انگشت و ناخن که بدرد آید. خاک این سرزمین بسیار حاصل خیز میباشد و از آن سالی دو بار محصول برمیدارند یکی بهار دیگری در پائیز. در حال حاضر آب چشمه با لوله به کارخانه منتقل میشود و پس از بسته بندی به مصرف خوراکی میرسد.

پرتقال های پیشاور معروف است در جوار «دراجات» واقع در جهت جنوب غربی جنگلهای وسیع درخت خرما مشاهده میشود. در واقع این مقدار وسایل و اثاثیه منزل است که تعیین کننده نوع و تعداد کارتن و دیگر وسایل بسته بندی است. پاره ای از آنها در عصر ملوک اسلامی و برخی نیز در زمان انگلیس ها احداث شده است. برخی از افراد معروف شهادت داده اند که حرکات دینامو محیر العقول است. طوایفی که قبل از آنان در آنجا اقامت داشتند و اقوامی که بعدها به اینجا هجرت کرده اند مث ایرانیان افغانان، ترکها، مغولها، تبتیان و اقوام کثیرهء دیگر که در برخی از جاها به حال انفراد و دسته جمعی در حال اختلاط زندگانی می کنند.

طایفه ی مرتضی قلی خان به دستور شاه عباس صفوی به این ناحیه کوچ کرده و نگهبانی و مراقبت از مرز های ایران در همسایگی روس و عثمانی را بر عهده داشتند. به همین مناسبت رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک که دارای حوضه های آبریز کوهستانی پهناوری هستند، از طول کم و شیب زیاد برخوردار هستند و حوضه آبریز آنها غالباً از جنگل پوشیده است. تپه­ های زنجیره ای که در شمال این رودخانه سربرآورده اند، شامل مونمارتر (بلندترین نقطه شهر)، ملینمونتا، بلویل و بیتچومو و در جنوب، مونتسوری، استه ژنه ویوی، بوت زوکای و میسون بلانش هستند، کمربندی به طول ۳۵ کیلومتر دورتادور شهر کشیده شده است.

رودهای پنجگانه ای از دامنه های هیمالیا سرچشمه گرفته از شمال شرقی رو به جنوب غربی روان میشوند و سرزمین پهناور پنجاب را سیراب میسازند. طول اعظم آن که از شمال غربی بجنوب شرقی کشیده میشود 900 و عرض اعظم آن 835 هزار گز است و واقع است در میان 27 درجه و 39 دقیقه و 35 درجه و 2 دقیقه عرض شمالی و 67 درجه و 15 دقیقه و 76 درجه و 44 دقیقه طول شرقی.

تالاب فراخین در واقع یک دریاچه جنگلی زیبا، در قلب جنگل های ارتفاعات جنوبی نوشهر در استان مازندران است. همچنین ایجاد کانال های غیرقانونی و انحراف آب رودخانه هیرمند به زمین های کشت خشخاش بر جریان اصلی آب تاثیر داشت و میزان آب دریافتی دشت سیستان را چنان کاهش داد که اکنون با خشکی تالاب هامون مواجه هستیم. مطابق دستورالعمل مزبور، در محدوده حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آبی، استقرار هرگونه کاربری به جز فعالیتهای کشاورزی کم آب بر و غیر غرقابی با اعمال کامل کنترل سم و کود ممنوع است.

همین قاعده به قسمت (( موز )) كه لوكزامبورگ را از كنت نشین (( نامور )) جدا میكند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوكزامبورگ و آلمان اعمال میشود . تقسیمات خطهء پنجاب که مستقیماً از طرف دولت انگلیس اداره میشود به ده ایالت و عدهء بسیار از حکومتهای نیم مستقل منقسم گشته. در قاموس الاعلام ترکی آمده است: پنجاب نام خطه ای وسیع از هندوستان شمالی که از رود سند مشروب میشود و چون آن مرکب از پنج نهر است از این رو خطهء مزبور را پنجاب خوانده اند. پنجاب عبارتست از قسم اوسط انحرافی که از دامنه های سفلی جبال هیمالیا تشکیل شده است و از شمال محدود است به کشمیر و قسمتی از افغانستان و از غرب افغانستان و بلوچستان و از گوشهء غرب جنوبی خطهء بمبئی و قسمتی از خطهء سند و از جانب جنوب راجپوتانا و از جانب شرق و شمال شرقی مملکت تبت.

نام یکی از ایالات شمال غربی هندوستان و جنوب شرقی ایران است(1)و با گنگ ناحیتی تشکیل میدهد که از قدیم به ثروت طبیعی و کثرت محصولات معروف و از همان قرون اولیه جلب نظر ملل متمدنه را کرده و آن جزو ایالات ایران قدیم بود. مساحت سطح آن 368921 کیلومتر مربع است و پیش از این 272161 کیلومتر از این ناحیت در تحت ادارهء انگلیس و 92760 کیلومتر در تحت سلطهء حکومتهای نیم مستقل محلی بود.

اراضی این ناحیت بکر، از علف مستور است و مراتع بسیار دارد حیوانات اهلی آن عبارت است از: اسب، استر، الاغ، گاو، گوسفند، بز، اشتر، خوک و غیره. برهمنان نیز این زبان را استعمال میکنند و به خط مخصوص می نویسند و نیز زبان کشمیری، افغانی، بلوچی، بنگالی، گجراتی، نپالی و غیره در این سرزمین متداول و معمول است. عمدهء محصولات بهاری آن عبارت است از: گندم، جو، نخود، تنباکو، سبزه، حبوبات روغنی، و چای موسوم به کنگره و محصولات عمدهء پائیزی آن عبارت است از: برنج، ارزن، زرَت، باقلی، پنبه دانه، نیشکر، نیل، کتان، کنف و غیره. به عبارت دیگر، این سنگدانهها از محصولات یک فرآیند هستند.

شهر و قصبه و قراء: در پنجاب 52770 شهر و قصبه و قریه موجود است از مجموع اینها 18546 عدد در دست حکومات نیم مستقل و بقیه در تحت ادارهء مستقیم انگلیس میباشد بزرگترین شهر حکومات نیم مستقل پاتیاله است که عدّهء نفوسش به 53629 میرسد، مالر کوتله و ترمول از بلاد درجهء دوم است که عدهء سکنهء آن بیش از بیست هزار میباشد و دو قصبهء مشتمل بر متجاوز از پانزده هزار سکنه است. گرفتن عضوی باشد با سر دو ناخن چنانکه بدرد آید. روح پس از مرگ و خروج از بدن تبدیل به موجودی مجرد و با قدرت زیاد می شود و زندگان همواره در معرض خطر چنین ارواحی قرار دارند، تا وقتی این ارواح در غالب جدیدی جای گیرند.

خلاصه داستان سریال رودخانه ماه:رودخانهٔ ماه (بازگشت ایلجیما) حکایت مردی نیرومند و خوشسیما است که به سود مردم ستمدیده با اشراف فاسد میجنگد و با دستبرد به آنها مال و بعدتر جان آنها را به خطر میاندازد و اینچنین مایهٔ شادی فرودستها میشود به گونهای که همه جا در کوی و برزن سخن از او و دلیریهای او میرود و مردم مشتاقانه داستان نبردهای او را که از سوی پسربچهای نقل میشود گوش میکنند و او را پشتوانهٔ خود میشمارند. م. سرشک با طبیعتگرایی توصیفی و تأویلی، همچو گزارشگری است که آنچه را که خود دیده است، علاوه بر توصیف اجزای طبیعتِ اطرافش، ویژگیهایش را تیزبینانه بررسی میکند و آن چنان با طبیعت میآمیزد که خود را جزیی از آن میپندارد و به گونهای تأویلی، یعنی بیان و تفسیر با آن رو در رو میشود.( شمیسا، 1383: 145)، همانگونه که در اشعارش طبیعت بیجان را با صنعت تشخیص ((Personification مورد خطاب قرارمیدهد.

دیدگاهتان را بنویسید