سریال جومونگ فصل اول قسمت 37 – ویدائو

بهتازگی دولت افغانستان علاوه بر سدهای سلما و پاشدان، وعده ساخت دو سد دیگر بر روی هریرود را نیز داده تا بتواند بخشهای دیگر آبهای هریرود را مدیریت کند. «کاخ ورسای» با زمین هفتاد و شش هکتاری، در طول قرن­ها محل اصلی دربار سلطنتی و زمین بازی مجللی برای شاهان و ملکهها تا سقوط پادشاهی در سال 1789 بوده است. بسیاری از چالش های زیست محیطی را می توان با استفاده از بازی دیکتاتور توصیف کرد.

در نهایت شرایط امروز افغانستان تحت حکومت طالبان به آن سیاهی که در رسانهها تبلیغات میشود، نیست؛ شایعهای که تحت عنوان موضوع نکاح زنان و گورهای دسته جمعی و حضور عربستانیها در ساختار افغانستان مطرح میشود، دروغی بیش نبوده و بیشتر یک بازی رسانهای هدفمند برای تداوم نفوذ آمریکاییها در افکار عمومی این کشور محسوب میشود. به نظر می رسد دولت ایران بایستی ابتدا اجرای فوری معاهده را از دولت افغانستان مطالبه کند و اگر شرایط به گونه ای است که معاهده به صورت کامل نمی تواند اجرا شود باید در کمیته مشترک نسبت به اقدامات لازم برای به حداقل رساندن زیان های ایران تصمیمات سریعی اتخاذ شود.

به عبارت دیگر، یکی از اموری که به صورت یک قاعده بین المللی ثابت و مورد تاکید قرار گرفته آن است که هیچ دولتی حق ندارد در وضع طبیعی کشور خود تغییری بدهد که نسبت به وضع طبیعی خاک دولت هم جوار آن زیان داشته باشد. به موجب این قواعد و اصول بین المللی نه تنها دولتها از متوقف نمودن یا تغییر مسیر آب رودخانه ای که از خاک آنها می گذرد و از مرزهای آنها گذشته، وارد خاک دولت دیگری می گردد، ممنوع هستند، بلکه علاوه بر این استفاده از آب های این رودخانه ها به نحوی که موجب زیان دولت هم جوار آنها شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آب های آن قسمت از رودخانه که در اراضی آن جریان دارد، گردد نیز ممنوع می باشند.

شایان ذکر است که این رشته در کشور ارمنستان از سوی دولت نیز حقوق دریافت می کند. مناطق مختلفی از جهان در معرض سیل قرار گرفته است در حالی که سایر مناطق، چنان بارش کمی دارند که زندگی بشر تقریبا غیر ممکن شده است. 68-نقش شدت ومدت بارش درفرسایش خاک را توضیح دهید. متاسفانه آب های رها شده از سد کمال خان با تغییر مسیر از رودخانه هیرمند منحرف می شوند و قبل از ورود به خاک ایران وارد گود زره افغانستان می شوند.

این منطقه آخرین بستر و محل ورود آب های سرریز هامون از ایران بوده است اما بنا به دلائل نامشخص هم اینک آب رها شده از سد کمال خان به جای جاری شدن در مسیر اصلی با تغییر مسیر به سوی این منطقه سرازیر شده است. با وجود باز شدن دریچه های سد کمال خان و بالاآمدن آب در پشت سد اما آبهای رها شده هرگز به مامن اصلی یا همان هامون ایران وارد نشد. در میان گونه­های پر توقع­تر، گونه ممرز همراه با نمدار (Tilia cordata) ون، چنار، افرای چناری (Acer platanoides)، ملج (Ulmus glabra) و در رویشگاههای مرطوبتر همراه با بارانک (Sorbus torminalis و Sorbus aria) و کرب (Aser campestre) گاهی در آشکوب درختی ظاهر می­شود (معمولاً در آشکوب درختی دوم).

لیوانی را تا نیمه از آب گرم پر می¬کنیم و بعد پلاستیکی روی آن گذاشته و یخ روی آن می¬گذاریم و می¬بینیم آب بخار شده و پس از برخورد به پلاستیک به مایع تبدیل شده و مثل باران پایین می¬آید. سه دریاچه کوچک یاد شده در زمان پر آبی با وجود اختلاف سطح به هم می پیوندند و دریای بزرگ هامون میان ایران و افغانستان را تشکیل می دهند. با بررسی پیشینه اختلاف آبی ایران و افغانستان می توان به این نتیجه رسید که کشور افغانستان به دلیل قرار گرفتن در حوزه بالادست رودخانه هیرمند به طور ضمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره برداری و استفاده از آب این رودخانه بهره می جوید.

سپس روند تغييرات کيفيت آب در فصول مختلف در هر ايستگاه به طور مجزا بررسي شد و چگونگي ارتباط بين متغيرها و سطح معناداري آنها از طريق آزمون همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. عبور رودخانه “نمک آب” در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از میان معدنهای نمک باعث شده که مقدار زیادی نمک با آب رودخانه حل و بعد زمینها و کشتزارهای مردم را به شورزار تبدیل کند. اگر فتنهای روی دهد، میتواند اتفاق بدی برای مردم این مناطق باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است.

جواد حیران نیا کارشناس مسائل خاورمیانه مرکز بین المللی مطالعات صلح -IPSC از روز جمعه رزمایش بزرگ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند آغاز شد. رودخانه هریرود یکی از منابع اصلی آب ورودی به بخشهایی از مناطق شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان و تامین کننده نیاز شرب و کشاورزی جمعیت زیادی از مردم بوده و همواره به عنوان یکی از نگرانیهای این دو کشور به لحاظ پایداری جریان ورودی تلقی می شده است. هریرود در پل خاتون با «کشف رود» تلاقی و از آن به بعد «تجن» نامیده می شود.

پل شهرستان: پل شهرستان از بناهای تاریخی و مشهور اصفهان که سه كيلومتري شرق اصفهان و در ناحية جي، از نواحي اصفهان قديم، قرار دارد. با توجه به اینکه ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود هیچ نوع توافق نامه ای نیز ندارند احداث این سد لطمات جبران ناپذیری بر حوزه آبریز شمال شرق کشورمان خواهد داشت. این سد در مرز ایران و ترکمنستان و روی رودخانه مرزی هریرود در ۷۵ کیلومتری شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی احداث شدهاست. ایران نیز همچون ترکمنستان کشور پایین دست رودخانه هریرود است. طالبان در طول ماههای اخیر نشان داده با جمهوری اسلامی دشمنی ندارد و اثبات کرده تمام و کمال نیز در اختیار یا تحت فرمان ایران نیست.

بر طبق این اصل رودخانه ها و آب های جاری نیز در حکم سایر اموال، منابع و غیره یک دولت در نظر گرفته می شوند که آن دولت تمام و کمال حق انحصاری در استفاده از رودخانه های جاری بین دو یا چند کشور را دارد . از سوی دیگر، براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد.

با وجود سدهای احداثی افغانستان نیاز به عزم جدی دستگاه دیپلماسی است تا با پیگیری معاهدههای بین المللی و فشار بر طرف افغانستانی، حق آبه کشاورزان و ساکنان ستخکوش سیستان گرفته شود. این گروه ساختار منحصر به فرد خودش را دارد و همین موضوع موقعیتی برای ما ایجاد کرده تا هوشمندانهتر برنامهریزی کنیم؛ زیرا ضمانتی در کار نیست که تا انتها روابط بین دو کشور مسالمتآمیز پیش برود. ما باید فارغ از این فضاسازیهای رسانه به گونهای اهداف خود را پیش ببریم که منافع دو ملت تأمین شود. دولت ساخت و ساز را به صورت مدرن و با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا پیش برده است به طوری که وضعیت تولید ناخالص داخلی از کشاورزی در کشور پاراگوئه به رشد ۳ درصدی رسیده است.

اصل مورد استناد دولت ایران امروزه اصل مورد پذیرش حقوق بین الملل در بهره برداری از آب راههای مرزی است. سد ایتایپو در این صورت میتوانست بیشتر از هر سد دیگری در جهان، هیدروالکتریسیته یا همان انرژی برق آبی را تولید کند. این سد دارای دریچهای به عرض ۲۴ متر و سه مخزن آبی است که هرکدام به طول ۱۰ و عرض ۸ متر است. در ایران پس از پیوستن چند رودخانه فصلی به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تلاقی مرزهای ایران، افغانستان و ترکمنستان است خط مرزی ایران و افغانستان به طول ۱۰۷ کیلومتر را تشکیل می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید