قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

منتها مالک تنها می تواند نسبت به اموری مانند احداث راه آسفالته، آلاچیق، کشت موقت اقدام نماید که آن هم مشروط به آنکه ضرری متوجه حریم رودخانه نگردد؛ در خصوص حریم کیفی نیز علاوه بر آیین نامه موضوع بحث که مــورد اشاره قــرار گرفت، در سال 1384 دستورالعمل تعیین حـریم کیفی آبهای سطحی، با هدف یکپارچگی عملکرد شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می گردد. اخيرا” خوانده بدون در نظر گرفتن عرف و معمول چندين صد ساله و بدون مشورت و حتي اطلاع حقابه براي خود سرانه مبادرت به تقسيم آب صورت ساعتي بين سه دسته در گردش پانزده شبانه روز كرده است كه باعث تضرر كشاورزي ميشودزيرا تقسيم آب در پانزرده روز به 5 روز علي الاصول ازنظرطبيعت كشاورزي و آبياري قابل اعمال نيست زيرا محصولاتي وجود دارند كه حداقل در 48 ساعت نياز مبرم به آبياري داشته و قطع آب آنها بمدت 15 روز باعث از بين رفتن قطعي محصول مزبور مي شود و احداث بند و سوار كردن آب حداقل دو روز بطول مي كشد و پائين دست سررسيد نوبت خود ناچار است تا آخرين نقطه بالا دست كليه بندهاي روستاها راتخريب و از بين ببرد و در نوبت هر يك از بالد دست و ميانه آنان نيز مجبورند با تلاش چندين ده كارگر بندهاي مزبور ار مجددا” احداث نمايند كه جملگي اعمال باعث سرگرداني و بلاتكليفي و ضرر وزيان حقابه بران مي شود در حاليكه كليه مقررات قانون آب راي جلوگيري از اين عمل است .

نظر باينكه بشرح مندرجات بشرح مندرجات صورتجلسه معاينه محل مورخ 23/1/1366 به نقل از خواهانهاي بدوي سه بند سه دهانه در مسير رودخانه قره سو يكسال قبل از پيروزي انقلاب احداث شده كه آب دو دهانه وارد رودخانه ساري سو مي شودوآب يك دهانه آن برودخانه زنگبار مي ريزد و سد بند كه آب دو دهانه وارد رودخانه ساري سو مي شود و آب يك دهانه آن برودخانه زنگبار مي ريزد و سد بند مزبور در اجراء صورت جلسه مورخ 18/2/1365 ايجاد نگرديده و بندهاي 6و12 و20 فتوكپي نامه شماره 261353/4/1364 اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان ماكو پيوست پرونده راجع به حقابه قريه گدار پلاك 102 اصلي و قريه خليج پلاك 91 اصلي و قريه قره باغ پلاك 46 اصلي بترتيب از آب قره سوي بازرگان و گدار و آب سياه چشمه بازرگان و چشمه بازرگان علاوه بر رودخانه زنكبار به معناي تعلق تمامي آب رودخانه زنگبار نميباشد آن قسمت از دادنامه شماره 16272/3/66 دادگاه حقوقي يك ماكو كه ناظر است بر بطلان دعوي خواهانها بدعوي خواسته الزام خوانده به عدم ممانعت از ريزش آب ساري سو به رودقره سوي بازرگان تازه كند برودخانه زنگبار نسبت بدو دهانه از نظر نتيجه صرفنظر از استدلال مخالفتي با قانون و موازين شرعي ندارددرخواست تجديدنظر عنوان شده از طرف تجديدنظرخواهان نسبت باين قسمت حكم بلخاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو رد مي شود.

ماده۳ـ طرفین اعتبارات لازم برای طراحی و احداث نیروگاههای قره چیلر و مغری و تأسیسات آنها را تأمین می نمایند، به نحوی که هر طرف هزینه های احداث نیروگاه واقع در قلمرو خود را (قره چیلر ـ در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مغری در قلمرو جمهوری ارمنستان) پرداخت نماید. وی افزود: جلسه کمیساران هیرمند نیز در شهر زرنج برگزار شد و طرف افغان همچنان ادعا میکند مشکلی برای تخلیه آب به سمت ایران ندارد، اما عذرهایی که میآورند برای ما پذیرفته نیست. قانونی محسوب می شود و وزارت نیرو باید خسارت اعیانی را به مالک پرداخت کند اما اگر بعد از اعلام بستر توسط وزارت نیرو شخصی بستر رودخانه را تصرف و اقدام به احداث اعیانی نماید، هیچگونه خسارتی به او پرداخت نخواهد شد؛ استدلال مزبور کمی قابل تأمل به نظر می رسد؛ زیرا در پرداخت هرگونه خسارت اعیانی اولا احداث اعیانی باید قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مزبور باشد؛ اما در بحث مالکیت بر رودخانه ادعای اشخاص قابل پذیرش نیست.

شماره۶۳/۱۳۶۱۳ ۱۳۹۷/۲/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۲۹۴۰/۶۶۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۱۶۲۴ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت نیرو در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر رودخانه ارس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳/۱۳۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصـل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 4 – کمیسیون مذکور در ماده 3 موافقتنامه حاضر ، امکانات استفاده بهتر از رودخانه های محاذی و متوالی را بررسی خواهد نمود و بدین منظور طی یک سال هیدرولوژیک (آب شناسی ) از تاریخ امضای موافقتنامه حاضر ، سهمی را که از آب رودخانه های مذکور در بند ب ماده 2 موافقتنامه حاضر، به هر یک از طرفین تعلق می گیرد ، تعیین خواهد نمود. نحوه عبور و مرور اتباع دو کشور از مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و نحوه ورود تجهیزات و مصالح به منطقه فوق بر اساس مقرراتی خواهد بود که به منظور تسهیل عبور و مرور مرزی ایران و ارمنستان در منطقه یادشده نیروگاههای جریانی ارس، ظرف مدت دوماه (پس از تاریخ امضای این موافقتنامه) بین مقامات ذی ربط دو کشور به امضاء می رسد.

ماده۵ ـ هر یک از طرفین به طور مستقل عملیات جاری بهره برداری، تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات، ماشین آلات و مخازن آب سدهای انحرافی و نیروگاههای خود را انجام خواهد داد و از هر گونه اقدامی که به تأسیسات نیروگاه و طرز کار عادی آن خلل و نقصی وارد نماید خودداری خواهد نمود. به دیگر روی، افول قاعده گذاری مدبرانه و اجرای ضعیف این قواعد حداقلی، بیشتر به کام متجاوزین به رودخانه ها بوده و یادآور این مثل معروف است که « خودکرده را تدبیر نیست » حکمرانی اثربخش آب آن هنگامی محقق خواهد شد که مدیریت بهم پیوسته منابع آب هدف اصلی آن باشد.

رودخانه با گذر از میان جنگل،روح پژمرده ی گیاهان را بار دیگر به وجد می آورد و آنان را شاداب و سرزنده می گرداند. در حال حاضر، بیش از ۴۰ درصد از نیازهای آب کشاورزی این کشور از طریق آب فاضلاب تامین میشود. به نظر شما، آب شهرهای کم باران چگونه تهیه میشود؟ این سد به عنوان یکی از هفتگانه مدرن نامگذاری شده است و البته که میتواند یکی از جاذبه های اصلی کشور پاراگوئه باشد در هر صورت بازدید از این منطقه در طول روز پیشنهاد میشود. رود پارانا (به اسپانیایی: Río Paraná) رودی واقع در جنوب مرکزی آمریکای جنوبی با طول ۲۵۷۰ کیلومتر است که از کشورهای برزیل، پاراگوئه و آرژانتین عبور میکند.

در بیشتر موارد نقاط مرزی بر مبنای طول و عرض جغرافیایی یا خطوط قراردادی بر اساس عرف بین الملل در بین کشورها تعیین شده و است ولی در این میان در بسیاری از مواقع عوارض جغرافیایی مانند دریاچه ها و رودها به عنوان مرز سیاسی بین دو کشور تلقی می شوند . رودخانه ای خروشان که می توان از آن به عنوان خالق شاهکاری بی بدیل از طبیعت در دل زیبایی های رویایی اورامان نام برد. وقتی از شلوغی های شهر و مشکلات روزمره خسته می شویم، آسان ترین راه برای تغییر روند زندگی سفر به دامان طبیعت است، سعی می کنیم رودی پیدا کنیم و ساعاتی را در کنارش شاد باشیم، اما متاسفانه گاهی در کنار رودخانه های زیبا رفتارهایی را انجام می دهیم که هم به خودمان هم به طبیعت آسیب های جبران نشدنی را وارد می کنیم، در این جا می خواهیم کمی بیشتر به عادات بدمان نگاه اندازیم و با عواقبشان آشنا شویم.

رودخانه ازمیان تمام سنگریزه هاواز دل سنگ های سخت و نرم بیرون می آید و جاری می شود و همچنین خبر سلامتی جنگل ها و طبیعت بی مانند و بی همتا را با خود می آورد،به همراه این خبر بوی خوش گل هاوگیاهان سبز و قرمز و صورتی و… از این رو به جای مطرح كردن بی قید و شرط خط وسط المیاه برای رودخانه غیر قابل كشتیرانی و تالوگ برای رودخانه قابل كشتیرانی ، به نظر ما میبایست این روشها را فقط وسائل و ابزار فنی تحدید حدود منصفانه رودخانه ما بین دو ساحل نشین تلقی كرد .

در این تبصره، قانونگذار صرفا از واژه مزاحمت برای امور آب استفاده نموده و از تعریف و ذکر انواع مصادیق آن امتناع نموده و این ابهام را بوجود آورده که چه مصادیقی می توانند برای امور آب مزاحم محسوب شوند. بوكالت شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي مداخله نموده قرار معاينه محل و تحقيق محلي صادر و اجرا و راي شماره 272 مورخ 16/3/1366 به شرح زير صادر شده است .(000 با توجه باينكه حسب نامه شماره 1353 26/4/64 اداره ثبت اسناد خواهانهاي پرونده تنها از آب رودخانه زنگبار خقابه رسمي دارند نه از آب رودخانه هاي قره سو و ساري سو يا اوبرفرعي كه اداره خوانده آب رودخانه هاي اخيرالذكر را كه سابقا” به زنگبار مي ريخته است تغيير مسير داده باشد لطمه اي به حقابه آنان وارد نشده چه خواهانها اصولا” از آب رودخانه هاي فوق صاحب حقابه نيستند و سوابق موجود در اداره آب ياري نيز مويد اين مطلب است و از طرفي آقاي وكيلي دليلي كه حاكي از برهم خوردن حقابه خواهانها باشد بدادگاه ارائه نداده است .

فلذا حكم فوق الذكر در قسمت ادعاي بر هم زدن عرف و معمل محل راجع به نحوه تقسيم آب رودخانه زنگبار بطور حقابه داراي روستاهاي بالادست ومياني ياحفظ حقابه روستاهاي مزبور و اعتراض به نحوه تقسيم در صورت جلسه 18/2/1365 بلحاظ قدم رسيدگيهاي موثر قانوني و مخالفت با قانون باستناد بند(ب ) ماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه 1364نفر ميشود و رسيدگي مجدد در اين قسمت بدادگاه حقوقي يك خوي ارجاع مي گردد. البته شایان ذکر است که بند خ ماده یک آیین نامه مذکور در اصلاحیه سال 1382، تعریفی جدید و جامعتر از حریم ارائه نموده که ما نیز آن را مطمح نظر قرار می دهیم.

طبق آیین نامه مذکور، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 35 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود. نظر کمیسیون مزبور مطابق قسمت اخیر ماده 9 آیین نامه مصوب 1379، قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است؛ سابقاً رسیدگی به اعتراضات از آرای کمیسیون های وزارت نیرو مانند کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کمیسیون تعیین حد بستر و حریم در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بود. تاريخ رسيدگي 14/10/66 شماره دادنامه 627 شعبه 21 ديوان عالي كشور خلاصه جريان پرونده در تاريخ 22/5/1365 وكيل تجديدنظرخواهان بالا دادخواستي بطرفيت قسمت آبياري و آب مشروب شهرتسان ماكو بخواسته صدور حكم برالزام خوانده در حفظ حقابه و مصرف و تقسيم معقول و معمول مصرف كنندگان در روخانه زنگبار ماكو تسليم دادگاه حقوقي ماكو نموده بخلاصه اعلام داشته خواهانها هر يك نماينده و رئيس شوراي روستا حقابه بر بوده كه از رودخانه زنگبار داراي حقابه قانوني و ثبتي مي باشندكه فعلا” در بالادست و ميانه قرار دارند و ساليان متمادي معمول وعرف محل بر اين بوده كه اولا” آب جاري در رودخانه قره سوي بازرگان تاوه كنده و ساري سوي وارد رودخانه زنگبار مي شده كه در سوابق ثبتي منعكس است لكن احيرا” خوانده دو قسمت مزبور را كه داراي آب عمده و قابل توجه از نظر كشاورزي بوده به سمت ديگر منحرف و از ريزش آنها به رودخانه زنگبار خودداري مي نمايد. ثانيا” عرف چندين صد ساله محل وكيفيت و نحوه تقسيم آب را دررودخانه زنگبار بهم زد و باعث اضرار خقابه بر آن مي شود بدين صورت كه روستاهاي بالا دست وميانه كه طبق سوابق ثبتي داراي حقابه مي باشند هر يك بميزان مصرف خود از آب رودخانه استفاده مي نمودند وسربندهاي احدائي به شيوه اي بوده كه مقداري از آب رودخانه با پائين وقراء ميانه جاري مي شده و هر يك از دارندگان حقابه بموقع محصولات كشاورزي خود را آبياري مي نمودند.

ماده۱۱ـ طرفین حق برداشت آب به جز برای اهداف تعریف شده در این طرح (پروژه) را ندارند و موافقت می کنند که از انجام هر گونه عملی که باعث آلودگی رودخانه ارس و مخزن سدهای انحرافی و محیط زیست از طریق ورود پسابهای آلوده جلوگیری نمایند. فاصله قلعه روستای آغشت تا مرکز شهر کرج ۲۶ کیلومتر است و شما برای رسیدن به آن باید حدود ۴۰ دقیقه رانندگی کنید. حتی اگر می توانید یکی از هتل ها و اقامتگاه های حاشیه رود را رزرو کنید و شب هایی که فرصت گشت و گذار در کنار رود را نداشتید، از پشت پنجره خود نظاره گر جلوه های زیبای آن باشید.

چند انشا زیبای کوتاه و بلند با موضوع… 3- چند نمونه ریشه های خوراکی را نام ببرید ؟ ❤️ در این نوشته چند انشاء مختلف در مورد گذر رودخانه را با هم خواندیم، شما نیز می توانید از بخش نظرات مطالبی را در این مورد برای سایر دانش آموزان به اشتراک بگذارید. ماده 3 – طرفین متعاهدین یک کمیسیون دائمی فنی مختلط که متشکل از تعداد مساوی کارشناس دو دولت خواهد بود ، برای انجام مطالعات فنی و نظارت بر مسائل مربوط به رودخانه های محاذی و متوالی تشکیل خواهند داد. به موجب عهدنامه (( گوادولوپ ـ هیدالگو )) ( مورخ 1847 ) و قرارداد 1953 میان امریكا و مكزیك تالوگ به عنوان مرز بین دو دولت تعیین شده بود .

اما كنترل مرزي در اين نقطه انجام نميشود بلكه دو دولت به توافق رسيده اند مسافران در اولين ايستگاه در ساحل كنترل شوند. تا سال ۱۸۶۰ این منطقه مشترکاً متعلق به برزیل و پاراگوئه بود، اما پس از جنگ با پاراگوئه، آبشار ها به عنوان قلمرو برزیل شناخته شدند. براساس ماده 3 آئین نامه اخیر الذکر « کمیسیون تعیین بستر و حریم موضوع ماده 2 » در شرکت های آب منطقه ای مستقر است به عنوان مرجعی اداری به اعتراضات اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم تعیین شده رسیدگی می نماید. وكالت نامه و فتوكپي هائي پيوست دادخواست شده كه بكلاسه 65/580 ثبت وقت رسيدگي تعيين گرديده 0 نماينده خوانده در دادگاه بخلاصه اظهار داشته كم آبي در منطقه ماكو پيوسته مشكل اساسي است كه سازمان آب منطقه آذربايجان غربي باستناد ماده 42 قانون توزيع عادلانه آب وبامشورت مسئوليت محلي صورت مجلسي در خصوص تقسيم آب بين كشاورزان بالا دست و پائين دست وميانه تنظيم نموده و حق و حقوقي از كسي ضايع نشده است .

دیدگاهتان را بنویسید