مطالعات پایه هشتم درس17تا درس 24

از میان روش های کتترل سیلاب مانند احداث سد مخزنی ،آبخیز داری ،احداث سیل بند های خاکی یا بتنی و انحراف سیلاب، دو مورد آخر یعنی احداث سیل بندهای بتنی یا خاکی و انحراف سیلاب جزو مباحث مهندسی رودخانه است. در مسیر آبشار در پارک ملی، نیروگاه های برق و سد ساخته شده است تا بتواند سطح آب رودخانه را کنترل کند. پس حتما از این پارک و امکانات عالی آن بهره ببرید. با توجه به وقوع دو سیل عظیم در سالهای 1380 و 1381 در پارک ملی گلستان برآورد پراکنش، فراوانی و تنوع گونه ای ماهیهای رودخانه مادرسو در این پارک از ماه آذر سال 1382 تا ماه آبان 1383 بررسی و با نتایج موجود از مطالعات قبل از وقوع سیل سالهای 1380 و 1381 مقایسه گردید.

گونه مذکور با انجام مطالعات تکمیلی، پتانسیل لازم برای بهره برداری را خواهد داشت. وسعت آن تقربیاً 10320 کیلومتر مربع بوده و حدود 39% (39000) کیلومتر مربع آن را اراضى ایران تشکیل میدهد. رودخانه شمرود با توجه به شاخص های بیولوژیک و فراوانی توان بالقوه تولید ماهی آن 348 کیلوگرم در هکتار می باشد ، این رودخانه در ماه خرداد بالاترین مقدار تولید ماهی را دارد . همین منظره دلربا هرساله گردشگران بسیاری را به این منطقه میکشاند. این به معنای جاری شدن سیل در مناطق بکر است که فضای بیشتری را از محیط های بومی قبلاً تهی شده گونه ها ، که جبران ناپذیر آواره هستند ، می گیرد.

ضریب رواناب در این حوضه 59/0 درصد، ضریب نگهداشت 41 درصد و میزان متوسط CN حدود 61/19 محاسبه شد. این شاخص­ ها برای تخمین زمان تأخیر و زمان تمرکز حوضه و همچنین ارتفاع رواناب به روش SCS ضروری است. رودخانه ها باید در پهنه ملی از نظر حفاظت ، بهره برداری و توسعه و همچنین از نظر مساعد بودن کمی و کیفی رودخانه ها و شرایط مناسب برای پرورش ماهیان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند . در نهایت با بررسی و با شرایط کوهستانی و شیب دار بودن حوضه برای پرورش ماهیان سرد آبی و با روی هم قرار دادن نقشه های آبراهه ها ، نقاط سیاسی ، لیتولوژی ، شیب ، جهت شیب و عوامل مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا با روی هم قرار دادن آنها نقاط مستعد ومناسب احداث ایستگاه های پرورش ماهی و نیمه مساعد و نامساعد برای احداث کارگاه های پرورش ماهی مشخص گردید.

به جهت شناخت مکان های مستعد آبزی پروری و با تلفیق عوامل فوق الذکر و با روش مکان یابی توسط نرم افزار GIS نشان داده شد که شش محل مکان مساعدی برای پرورش ماهیان سرد آبی می باشند . با توجه به این بررسی زمان تخمریزی ماهی سفید رودخانه ای از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمریزی آنها به صورت یک مرحله ای است. میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense با منشا ژاپن و چین از جمله گونه های غیر بومی در تالاب انزلی می باشد که در بسیاری از نقاط آن به ویژه رودخانه های وارده دارای جمعیت بالایی است.

بیشینه شاخص گنادوسوماتیک برای هر دو جنس در تیر ماه مشاهده شد، که مقدار آن برای نرها و مادهها به ترتیب 56/2 و 71/10 بود. میانگین صید در واحد تلاش روزانه طی مرداد و تیر به ترتیب 100 عدد و 145 عدد بود. میانگین قطر تخمک در ماهیان ماده از آبان ماه تا اردیبهشت ماه روند کاملا صعودی داشت و میانگین قطر آن در اردیبهشت ماه به 90/1283/69 میکرون رسید. در این تحقیق از ابتدای ورود رودخانه کارون به شهر اهواز در ایستگاه زرگان به طول /45 و o48 شرقی و عرض /22 و o31 شمالی و ارتفاع متوسط 18 متر از سطح دریا تا محل خروج آن از شهر اهواز واقع در ایستگاه کوتامیر به طول شرقی /36 و o48 و عرض /13 و o31 شمالی و به ارتفاع متوسط 15 متر از سطح دریا، یعنی حدود 42 کیلومتر از طــول رودخانه مورد بررسی کیفی آب قرار گرفت.

آغاز لایروبی ۶۰ کیلومتر از رودخانه اترک در ۶۰ روز با همکاری پتروشیمی و آب منطقه ای خراسان شمالی در روستای سیساب آغاز شد. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 94/047/1 درصد و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده 83/195/2 درصد بدست آمد. مجموع 36 قطعه ماهی تیزه کولی (Hemiculter leucisculus) در رودخانه گرگانرود از فروردین ماه تا تیر ماه 91 توسط دستگاه الکتروشوکر بصورت تصادفی صید و سپس با فرمالین 10 درصد تثبیت شد. این تحقیق جهت تعیین زیستشناسی تولید مثل ماهی تیزه کولی Hemiculter leucisculus در رودخانه گرگانرود انجام گردید.

در این تحقیق نقش و شکل فیزیوگرافی رودخانه شمرود در مکان گزینی ایستگاه های پرورش ماهی (قزل آلا ) مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق میزان عناصر فیزیکو شیمیایی پرورش ماهی مانند PH آّب ، سرعت جریان آب ، کدورت آب ، مواد جامد معلق ، سختی آب ، هدایت الکتریکی آب(EC) ، مواد شیمیایی ، شوری آب مورد بررسی قرار گرفت . این رودخانه از محبوبترین رودخانهها است که همچون سزار درجه سختی از 2 تا 4 دارد.

شما در بسیاری از مواقع بدون اینکه کاری انجام داده باشید، احساس خستگی می کنید، علت این خستگی ممکن است کمبود آب بدن باشد. در حال حاضر بسياري از اعتقادات در حال كم رنگ شدن هستند.در زير به بعضي از اعتقادات اشاره مي شود. در راستای برآورد جمعیت این گونه،تعداد 18 عدد از تله های نیم کروی تاشو و کوزه ای طی دو دوره زمانی تیر و مرداد 1395در سه بخش تالاب غرب، سیاه درویشان و سرخانکول به کار گرفته شد. نمونهبرداری در طول این دوره ی آماری به طور ماهیانه صورت گرفت. نتا یج نشان داد که فراوانی وقوع خشکسالی در طول دوره آماری در ایستگاههای دهنو، کاکارضا، چم – شد یدترین خشکسال ی منته ی به ارد یبهشت در SPI .

میانگین وزن نمونه ها طی دوره بررسی 0/5±3/3 گرم بود. چکیده در این مطالعه، وضعیت خشکسالی هواشناسی ایستگاههای دهنو، کاکارضا، چم انجی ر و افرینه – مستقر در طول رودخانه کشکان واقع در استان لرستان در طول دوره آمار ی 39 ساله ( 1392 در مقیاس 3 ماهه برای هر ا یستگاه و برا ی ماه SPI 1344 ) به صورت ماهانه با استفاده از شاخص اردیبهشت (ماه تاثیرگذار بر روی رویش محصولات کشاورزی) مورد بررسی قرار گرفت. هدف ازاین مطالعه، پایش کیفی رودخانه کارون طی پنج سال، به دست آوردن اطلاعات کمی از تغییرات زمانی و مکانی متغیرهــای کیفی جهت بررسی کیفیت آب آن در ایستگاه های مختلف میباشد.

به منظور تعيين ميزان آلودگي آب اين رودخانه و زمين هاي اطراف تعداد 29 نمونه از آب رودخانه، خاك و گياهان كنار آن در 4 نقطه اوايل، داخل و خارج شهرك چهاردانگه در مجاورات اسلام شهر در اواخر فصل بهار كه آب رودخانه بيشترين آلودگي را دارد، برداشت گرديد. رودخانه زا-یندهرود به عنوان مهمترین منبع تغذیه کنندهی آبخوان شهر اصفهان شناخته میشود. آنوقت بیشتر خوشبهحال بچههاشان میشود. یکی از مهمترین ویژگی­های موسیقایی شعر صنعت تکرار است؛ در شعرهای آتشی بسامد تکرار بسیار بالاست و شامل تکرار واج، واژه، عبارت و جمله میشود.

این شاخص کیفی کاهشی در سال 1970 با حمایت بهداشت ملی آمریکا توسط بروان و همکارانش بر اساس نظرسنجی تعداد زیادی از افراد متخصص ارایه گردید که از مزایای آن سادگی و در دسترس بودن مشخصه های کیفی مورد استفاده، شامل 9 پارامتر ذکر شده می باشد. رودخانه در اردیبهشت و آخر مهر ماه براثر بارندگی شدید سیلابی بوده و با توجه به سرچشمه رودخانه شمرود از ارتفاعات دیلمان و اتصال رودهای فرعی به آن بر حجم آب این رودخانه افزوده می شود . زلالی آب در کنار این طبیعت زیبا، فرتساسکا را به بهشتی برای ورزشهای آبی مانند شنا، غواصی و کایاک سواری تبدیل کرده.

دیدگاهتان را بنویسید