مکان هاب اصفهان و ماهی های رودخانه و سد زاینده رود :

در کشورهای توسعه یافته، تفکیک پسماندهای صنعتی را به دقت بررسی میکنند، اما در کشورهای در حال توسعه، تودههای عظیم پسماند زباله بدون کنترل دور ریخته میشوند و در نتیجه آلودگی آب را به دنبال دارند. استفاده از مقادیر زیاد آب رودخانهها توسط کارخانههایی مانند ذوبآهن و بازگشت این آب به همراه زبالههای شیمیایی بیش از حد، برای گندزدایی و تفکیک که خود باعث آلودگی رودخانه میشود. اسلحهء آنان عبارت است از دگنک و تخماق و سنگهای نوک تیز و تبرها و نیزه هائی از استخوان و نظایر اینها ایشان بالطبیعة ذکی، باهوش و بااستعدادند لیکن تأثیر و استیلای اروپائیان و پرتو تمدن بشری چشم آنان را خیره کرده و با تسلط بیگانگان به تغییر و ترک عادات مجبور ساخته است از طرف دیگر ارمغان اروپائیان یعنی مسکرات هم کار خود را صورت داده سیفلیس و سایر امراض ساریه و مرض سل و غیره موجب تلفات بسیار گردیده و عدهء آنان روز بروز بحالتی حیرت انگیز نقصان می یابد مث سکنهء پاره ای از جزایر که بتخمین صد سال پیش کاپتین کوک و سیاحان دیگر قریب به 000،400 و 000،600 تن میرسیده اکنون بیش از 40000 یا 50000 تن نیست.

که به حداقل اکسیژن (غلظت ۴ پیپیام) نیاز دارند، مجبورند از مناطق آلوده مهاجرت کنند و یا در شمار زیادی کشته شوند. در ادامه با مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها و تاثیر آنها بر سلامت آب آشنا میشوید. وی ادامه داد: رودخانه ها تحت تاثیر عوامل طبیعی و یا دخالت های انسانی دچار فرسایش یا کف کنی، فرسایش کناره ای و جابجایی های جانبی می شوند، تداوم رفتارهای فرسایشی رودخانه ها هر ساله موجب تخریب اراضی کشاورز، تاسیسات ساحلی، پل ها و اماکن حاشیه آنها می شود و به طور همزمان گسترش فعالیت های انسانی در سطح حوضه های آبخیز و همچنین ورود پساب های شهری و روستایی به رودخانه ها و تعرض به حد بستر و حریم رودخانه ها علاوه بر مسایل اقلیمی و طبیعی این بوم سازگان های ارزشمند و زیستمندان آنها را با چالش های بسیاری روبرو ساخته و فشار تحمل ناپذیری را بر منابع آب وارد کرده است.

جاهای دیدنی کردان به چند بخش تقسیمبندی میشود که در ادامه سعی میکنیم تک تک آنها را معرفی کنیم. در این مطلب سعی کردیم موارد مختلفی از تعبیر خواب شنا را برای شما قرار دهیم پس با ما همراه باشید. سالانه، بیش از ۸۰۰۰۰۰ در سراسر جهان پس از ابتلا به بیماریهای مرتبط با آب آلوده جان خود را از دست میدهند. اکثر نیروگاهها آلایندهها را (بیش از ۶۶ درصد آلایندهها، سیال آب گرم هستند) در کنار جویبارها و در امتداد رودخانهها میریزند؛ این نوع آلودگی، آلودگی گرمایی نام دارد.

نیروگاهها آب گرم را به داخل رودخانهها میریزند؛ آلودگی گرمایی رودخانهها، تناسب محیط زیست را برهم میزند. اضافه شدن چشمههای منطقه بیرگان و آب منطقه صمصامی این رودخانه را به رودی خروشان تبدیل کرده که یکی از سرشاخههای اصلی رود خروشان کارون را تشکیل میدهد. با این حال، گفتوگوهای مربوط به اختلاف آب میتواند به آغاز گفتوگو بین دهلی نو و اسلامآباد کمک کند. از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساختوساز کرده بودند تاکنون ساختمانهای متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شده است اما در فاز دوم، کار آزادسازی حریم رودخانه کرج از ساختمانهای متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی آغاز شده است.

رئیسکل دادگستری استان البرز درباره روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج میگوید: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی رودخانهها و اراضی ملی، کار آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضائیه تخریب شد. بهترین کار برای اینکه خستگی خود را از تن به در کنید رفتن به سفر است. استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کشهایی که به منظور رشد سریع درختان به کار میروند باعث میشود فسفات و نیترات اضافی برجای مانده توسط باران شسته شده و همچنین به علت قطع بیرویه درختان، خاک نیز شسته میشود.

استفاده از کودهای شیمیایی که دارای فسفات و نیترات هستند؛ باعث رشد بیوقفه جلبکها میشوند، جلبکها تمامی اکسیژن موجود در آب را مصرف میکنند و رنگ آن را کدر و خاصیت آن را سمی میکنند و در نتیجه باعث نابودی ماهیها میشود. تولید کودهای حیوانی که از نیترات و فسفات غنی هستند بسیار بیماریزا و خطرناک اند. عناصر رادیواکتیوی مانند اورانیوم و رادیوم دارای هستههای اتمی ناپایداری هستند و از هم پاشیدگی هسته آنها منجر به نشر امواج بسیار خطرناک میشود.

وجود این مواد در آب هم برای حیوانات و هم برای انسانها بسیار سمی و خطرناک است، زیرا این مواد ماندگاری طولانی دارند و حتی ته نشین شدن این مواد زمان زیادی میبرد. ورود این مواد به بدن انسان در درازمدت باعث ایجاد سرطان، ناباروری و کاهش رشد خواهد شد. تخلفات و جرایم متعددی در جریان ساخت این ابرویلا واقع شده است و این ساختمان حسب اعلام دستگاههای متولی مزاحم جریان سالم آب رودخانه احداث شده است و باید تخریب میشد. چهارم، بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغمیوه بوده که بهصورت غیرمجاز ابتدا در سال ۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجدداً هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییر کاربری داده شده است.

رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت ویلای مجلل مذکور بهصورت غیرمجاز و بهبهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴، در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع شد و در اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسید، گفت: بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در تداوم اقدامات عملی دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه و صیانت از بیتالمال و در راستای تأکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی اراضی رودخانه کرج بهنفع عامه، ابرویلای حاشیه رودخانه کرج تخریب شد.

رئیس انجمن بنادر محلی آرژانتین گفت: پایین آمدن شدید سطح آب در رودخانههایی مانند رودخانه پارانا باعث شده است کشتیهای عبوری از بندر روزاریو که مرکز تجارت غلات است، مجبور شوند ۲۵ درصد از حجم محولههای خود بکاهند. آلودگی گرمایی یکی از جدیدترین منابع آلوده کننده رودخانههاست، چراکه وجود صنایع مختلف باعث به وجود آمدن این نوع آلودگی شده است. میکروبهای موجود در آب آلوده نیز میتوانند باعث بروز بیماری وبا، حصبه و مرگ زودرس نوزادان شوند. جريان اين رودخانه در طول مسير در روستاهاي اين منطقه، جلوهي خاصي را به طبيعت اين مناطق داده است. جاده کنار این دریاچه را که بالا بروید به آلاشت میرسید، منطقهای پر از ابر و دشتهای سبز که خودتان باید بروید و زیبایی اش را از نزدیک ببینید.

زمانی که شما در این آبگرمها قرار میگیرید توصیه میشود بعد از آن دوش نگیرید تا این املاح کاملاً به بدنتان نفوذ کند و بتواند اثر بخشی لازم را داشته باشد. دوم، ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمدهای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است. این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و بهعبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ سهطبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف بهشرح ذیل واقع شده است؛ اول، یکهزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید