وی مدعی شد که بایدن صادقانه صحبت کرد

روایتهای مختلفی از پوشش رسانهایِ جنگ در این کشور وجود دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در سخنرانی آنلاین خود برای اعضای کنگره آمریکا، بار دیگر ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین با هدف محافظت از شهرهای این کشور در برابر حملات روسیه، را خواستار شد. مساجد پایگاهی برای کمکهای مردمی به جبههها بودند. با چرخهای دستی راه میافتادیم و کمکهای مردمی را جمعآوری میکردیم و میآوردیم در مسجد و بستهبندی میکردیم. «ادیان و مذاهب علت اساسی جنگها و مخالفت با اندیشههای فلسفی و تحقیقات علمی هستند.

علت چنین تقسیمى آن است که عللى چون سیاست، اقتصاد، تکنولوژى و ایدئولوژى را مىتوان در چارچوب دو بعد مادى و معنوى قرار داد. در تهران خیلی برای رفتن نوجوانان سختگیری میکردند و کافی بود یک نفر در محل شهید شود، به خاطر حال و شرایطی که ایجاد شده بود و اینکه حس انتقامجویی در بچههای آن محل بیدار میشد، آمار جبهه رفتن در آن محل بالا میرفت. اگر مردم در سرزمین های اسلامی به زور و تهدید شمشیر اسلام آورده بودند، پس از ضعف دولت اسلامی در قرن هفتم و از میان رفتن خلافت عباسی و تسلط مغولان بر ممالک اسلامی باید بسیاری از آنان، با تغییر حکومت، دین اسلام را رها میکردند، در حالی که نه تنها بر دین خود باقی ماندند، بلکه حاکمان جدید نیز به اسلام متمایل شدند.

و ” زمانیکه میتوانیم پیروز شویم می جنگیم، اما زمانیکه نمیتوانیم پیروز شویم عقب نشینی می کنیم.” در طول جنگ مقاومت در برابر تجاوز جاپانی ها بین سال های دهه 30 تا 40 قرن بیستم، نیروهای جاپانی که نسبت به نیروهای چینی از نظر تجهیزات و ظرفیت مبارزه به شدت برتر بودند، تقریبا نیمی از سرزمین های چینی را به طور موقت اشغال کردند. یادم میآید که مثلا به رزمنده شلوار گرمکن داده بودند و از شور و شوق مثلا شلوار گرمکن که برای خودشان تهیه کرده بودند، بههرحال قسمت آن رزمنده شده بود. مردی از همسایههای ما به سوی آسمان چراغ قوه میانداخت و بهصورت مورس زدن علامت میداد و من یادم میآید که مادرم معترض میشد و او هم میگفت دارم به عراقیها نشانی میدهم که بیایند و اینجا را بمباران کنند.

گفته شده است که پس از شکست ناپلئون، او به سنت هلن تبعید شد و به طور تصادفی این کتاب را خواند. این عملیات که در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ نبردی توسط سازمان مجاهدین خلق ایران طرحریزی شد و طی آن میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و این سازمان جنگ درگرفت. دیپلماسی ایرانی: پس از دریافت چراغ سبز از شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، جنگ خود را در اوکراین در تلاش برای بازپس گیری امپراتوری قدیمی روسیه آغاز کرد. ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که پوتین و شی پیش از اینکه بتوانند تمدن ما را نابود کنند، از قدرت برکنار شوند.

در همین حال، به نظر می رسد شی پی برده که پوتین سرکش شده است. کونو ادامه داد: ما باید این اصل را به مردم ژاپن بگوییم که برای دفاع از خود نیاز داریم تا به دیگران هم کمک کنیم. صدام برای تجهیز این ارتش، پولهای زیادی از کشورهای عربی قرض گرفت. پیشبینی صدام این بود که در تجاوز به کویت نیز همچون تجاوز به ایران مورد حمایت آمریکا و غرب قرار میگیرد، اما اینگونه نشد و کشورهای غربی و عربی از کویت حمایت و در برابر تجاوزگری صدام ایستادگی کردند. ماشین جنگی عراق در 11 مرداد 1369 با حرکتی برقآسا از ساعت 2 نیمه شب تا ساعت 8 صبح کویت را اشغال کرد.

در مدت هفت ماهی که ارتش عراق، کویت را اشغال کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجموعاً حدود 40 قطعنامه صادر کرد و از همان نخستین قطعنامه به شماره 660، فصل هفت منشور ملل متحد را مورد توجه قرار داد. با همه ناراحتی، مادران و خواهران نوجوانی که به جبههها اعزام میشدند، اصلا مخالفت نمیکردند و همه اهل محل هم سعی میکردند آن مادر و خواهر را آرام کنند. مسئله دیگر اینکه وقتی اعلام وضعیت قرمز میشد، کسی به پناهگاه نمیرفت و همه میرفتند به سمت پشتبام که هم محل بمباران را ببینند و هم محل هواپیما را شناسایی کنند.

بعضی از سرزمین هایی وجود دارد که نباید سر آنان جنگید و برخی از دستورهای حاکم هستند که نباید آنها را رعایت کرد.”سان تزو به قوماندان ها توصیه می دهد که باید بر منسوبین خود رحم آورند. وی میگوید: ” اگر یک قوماندان از عسکران خود مثل کودک مواظبت کند، آنها حاضر میباشند که همراه با قوماندان به هر کدام جای خطرناک بروند. اغلب قربانیان زن و کودک بودند. شور و هیجان آن روزها باعث شده بود که بچهها در کلاس ما هم دوست داشتند به جبهه بروند.

خاطراتی از آن روزها دارید؟ مفکوره امنیت نظامی کشورچین هزاران سال قدامت دارد که جوهر آن در کتابی نظامی باستانی “هنر جنگ سان تزو ” که در چین و حتی در سراسر جهان شهرت دارد پیدا می شود . اوّلین عوامل شیمیایى که انسان در جنگ به کار برد، نفت و قیر بود. اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار نفت میگوید: «بازار نفت منتظر یک کاتالیزور بزرگ منطقی برای حرکت به سمت ۱۰۰ دلار است. هر کس یک گوشه کار را میگرفت و منتظر سپاه یا بنیاد شهید نبودند و خود مردم کار را انجام میدادند.

گاهی هم در اطراف محل میگشت و یک تیپ حزباللهی پیدا میکرد و میگفت تو این خبر را به خانواده شهید بده و خودش این کار را نمیکرد. و مرد خانواده میآمد محل کار، ولی خانواده را بیرون شهر برده بودند. یکی از همسایهاش بدش میآمد و موکتش را شبیه فلش درست کرده و این موکت را روی پشتبام پهن کرده که مثلا به سمت پادگان قلعهمرغی است. خبرگزاری آرتی نوشت، مقامات اطلاعاتی سابق ادعا میکنند که این مأموریت که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، با هدف آماده کردن نیروهای ویژه اوکراینی برای مقاومت در برابر فشار نظامی روسیه و ارزیابی توانایی آنها برای جنگ بود.

به گزارش خبرگزاری موج، عملیات نظامی ارتش روسیه با در دست گرفتن کنترل مناطقی از اوکراین که از پنجشنبه ۵ اسفند آغاز شده است، برای بیست و دومین روز متوالی ادامه یافته است. نقشه آسمان اوکراین نشان میدهد با این حال آسمان اوکراین خالی از پروازهای عبوری است و در عوض آسمان ایران میتواند به عنوان یک مسیر جایگزین و امن معرفی شود که به نظر میرسد این مسئله نیاز به رایزنی و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دارد. در کنگره برای ارسال سامانههای دفاع هوایی دوربرد به اوکراین اتفاق نظر وجود دارد. تشکیل جامعه ملل و پذیرش میثاق جامعه ملل هرچند در پیشگیری از بروز جنگ چندان موفق نبود، توانست نوعی ممنوعیت نسبی و حقوقی در برابر جنگ پدید آورد و ضمانت های اجرایی هم برای جلوگیری از توسل به زور در روابط بین الملل در نظر گرفته شد، مانند قطع روابط تجاری و اقتصادی با کشور متجاوز و بیرون راندن آن از جامعه ملل.

امروزه در بسیاری از اسناد بین المللی، از جمله در اسناد کمیته بین المللی صلیب سرخ و منشور ملل متحد، به جای اصطلاح جنگ از تعبیر «برخورد مسلحانه» استفاده میشود تا درگیری های داخلی را هم دربر گیرد. محسن رضایی در این رابطه گفته است: «خودِ من و طالبانی نشستیم و بحث کردیم، تا از ارتش عراق یک نیروی کودتا تشکیل دهیم و کودتا شود. در قرن نوزدهم، قدرت های بزرگ اروپایی با تشکیل چند اجلاس و اتحادیه به حل و فصل سیاسی منازعات پرداختند که تا حدودی موفقیت آمیز بود.

بدین جهت هنر استفاده از نیرو های نظامی این است: هنگامیکه تعداد شما ده برابر دشمن است، آنها را محاصره کنید. تعداد زیادی از نیروهای مجاهدین خلق در این نبرد کشته شدند. ۱۷۰۰ تن نیز با سابقه ی شرکت در جنگ، دارای اثر جانبازی نیستند و کشته نیز نشدهاند، اما به اسارت دشمن درآمده سپس در برنامه تبادل اسرا با نظارت صلیب سرخ آزاد شده و در ۲۶ مرداد ۱۳۶۸ به وطن بازگشتند. از این تعداد، ۹۸۰۰ نفر نظامی و غیرنظامی کشته و ۱۹ هزار و ۶۰۰نفر به عنوان جانباز ثبت شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید