2.شناخت وضعيت اجتماعي و فرهنگي روستا

بر اساس مطالعات مقدماتی شناسایی رودخانه مثل: تعیین محل برداشت آب، دفع فاضلاب و امکان برآورد شرایط ورود آلودگی در بالا دست، وجود آمار پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب در سال های گذشته، سه ایستگاه موجود (زرگان، پل پنجم، کوت امیر) در محدوده مطالعاتی انتخاب شـــد و داده های کیفی آن از بخش آزمایشگاه سازمان آب و برق خوزستان در سال های 1386- 1390 جمع آوری گردید. میر محمد حسینی (1390) در تدوین شاخص کیفیت آب برای رودخانه گرگانرود ابتدا نرم افزار NSF را برای رودخانه گرگانرود به صورت معمول اجرا نمود و سپس با استفاده از روش AHP نسبت به اصلاح پارامترهــا و ضرایب آن ها به نوعی که جوابگوی شرایط محلی باشد، اقدام نماید.

نمیشود الگویی که در اروپا اجرا شده و موفق بوده را در ایران پیاده کرد. به اعتقاد دکتر کرم زاده و همکار محققش: «درواقع دولت ایران بایستی ابتدا اجرای فوری معاهده را از دولت افغانستان مطالبه کند و اگر شرایط بهگونهای است که معاهده بهصورت کامل نمیتواند اجرا شود باید در کمیته مشترک نسبت به اقدامات لازم برای بهحداقلرساندن زیانهای ایران تصمیمات سریعی اتخاذ شود. برای اینکار بایستی رودخانههایی که سرچشمه یا مسیر آنها از نزدیکی معادن طلا میگذرند را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی تاثیر کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه خالکائی, ماسال, استان گیلان.

رحیمی، س.، شریعتی، ف.، خارا، ح.، 1397. بررسی تاثیر کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه خالکائی, ماسال, استان گیلان. کیان ارثی و همکاران (1388) وضعیت کیفی آب با شاخصWQI در پساب های کشاورزی حاصل از واحدهای امیرکبیر و میرزاکوچک خان در غرب و واحدهای فارابی، دعبل خزاعی و سلمان فارسی در شرق کارون مورد بررسی قرار دادند. استفاده کشاورزی از زمینهای حاشیه پاراگوئه علف کشها ، حشره کشها و قارچ کشها را به رودخانه هدایت می کند. جالب است بدانید که برخی از مورخین دلیل سقوط امپراتوری روم را مصرف آب حاوی سرب می دانند، زیرا در آن زمان فقط طبقات مرفه روم از آب لوله کشی استفاده می کردند و بعلت سربی بودن لوله ها اطفال آنها در معرض خطرات سمیت عصبی سرب قرار می گرفتند.

روند تغييرات نيترات در کليه ايستگاه ها و در تمامي ماه هاي سال در محدوده بهينه قرار دارد. اين مقاله با هدف تعيين پارامترهاي فيزيکي و شيميايي (نيترات، فسفات، اکسيژن محلول، اکسيژن خواهي بيوشيميايي، دما، pH) آب رودخانه خرسان و بررسي روند تغييرات ساليانه آن تدوين گرديده است. ميزان اکسيژن خواهي بيوشيميايي آب در ايستگاه شماره 1 در اواسط مهرماه بيشترين مقدار را دارد، به طور کلي ميزان اکسيژن خواهي بيوشيميايي بالاتر از حداکثر ميزان مجاز مي باشد. ميزان اکسيژن محلول در آب در تمامي ايستگاه ها و در تمامي ماه هاي سال در محدوده بهينه (بالاتر از 5 ميلي گرم بر ليتر) قرار دارد که در تمامي ايستگاه ها در ماه هاي تير و مرداد به حداقل مقدار و در زمستان به حداکثر مقدار خود مي رسد.

به همین دلیل می خواهند تا تفاوت ظاهری آن ها را مشاهده کنند. بیشینه شاخص گنادوسوماتیک برای هر دو جنس در تیر ماه مشاهده شد، که مقدار آن برای نرها و مادهها به ترتیب 56/2 و 71/10 بود. ميزان pH آب در تمامي ايستگاه ها و در تمامي ماه هاي سال در محدوده بهينه (9.5 – 6.5) قرار دارد که در تمامي ايستگاه ها در محدوده ماه هاي شهريور و مهر به حداقل مقدار مي رسد.

این سختی بیشتر از نوع کربناتی می باشد که متشکل از کربنات ها و بی کربنات های کلسیم و منیزیم است. بیشتر بافت این محله نوساز و کوچه و خیابان های موجود در آن پهن و دل باز است. نتایج نشان داد با افزایش طول و وزن کل، هم-آوری مطلق نیز افزایش یافت، همچنین میزان شاخص گنادوسوماتیک در نرها نسبت به مادهها بیشتر بود. بعضی اوقات نیز رودخانه به هنگام ریختن به دریا نظیر نیل یا گنگ دلتایی را به وجود می آورد .

از جمله پیمان با امپراتوری انگلیس در 1919 که سرانجام استقلال کامل را به افغانستان اعطا کرد. بیماران در سفر به پاکستان، به دنبال درمان های مختلفی از جمله پیوند اعضا و درمان ناباروری، و درمان دیگر بیماریهایی که نمیتوانند در کشور های محل اقامت خود به آنها دسترسی پیدا کنند، هستند و به عنوان گردشگران سلامتی، سفر به پاکستان دارند. از جمله این که آب حاوی سولفید هیدروژن دارای تأثیر ضدیبوست بوده و می­تواند منجر به از دست دادن آب بدن به­ویژه در کودکان شود، سولفید هیدروژن در آب آشامیدنی هنگامی که در یک فضای بسته رها می­شود، به­عنوان عامل تهوع و ناخوشی می­گردد.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان افزود: اگر در روزهای باقیمانده اسفند و اوایل فروردین در اصفهان بارندگی نشود، آب از بین یکم تا پنجم فروردین ماه برای آبیاری گندم حتماً باید باز شود ولی اگر بارندگی شد یک هفته دیرتر از این تاریخ (بین یکم تا پنجم فروردین) باید آب رها شود. نمونه هاي آب از 6 ايستگاه در طول مسير رودخانه جمع آوري شد. در این تحقیق از ابتدای ورود رودخانه کارون به شهر اهواز در ایستگاه زرگان به طول /45 و o48 شرقی و عرض /22 و o31 شمالی و ارتفاع متوسط 18 متر از سطح دریا تا محل خروج آن از شهر اهواز واقع در ایستگاه کوتامیر به طول شرقی /36 و o48 و عرض /13 و o31 شمالی و به ارتفاع متوسط 15 متر از سطح دریا، یعنی حدود 42 کیلومتر از طــول رودخانه مورد بررسی کیفی آب قرار گرفت.

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شاخص WQI درشرق و غرب کارون در هر 3 ایستگاه مورد بررسی با توجه به نظام طبقه بندی آبها از لحاظ کیفیت در گروه 4 آلودگی قرار می گیرند(6). در اين ميان رودخانه خرسان بزرگ ترين سرشاخه عظيم رود کارون، از مهم ترين رودخانه هاي کشور محسوب مي شود که از لحاظ تامين آب اصلي براي مصارف شهري، روستايي، کشاورزي و زراعتي نقش مهمي دارد. آبشار آب ملخ در حوالی روستای آب ملخ از توابع بخش پادنا شهرستان سمیرم استان اصفهان قرار دارد. عکاس و منبع عکس: مهدی پدرام خو از خبرگزاری تسنیمرود کارون از استان چهار محال و بختیاری آغاز میشود و به جلگه خوزستان در منطقه گتوند میرسد.

هدف ازاین مطالعه، پایش کیفی رودخانه کارون طی پنج سال، به دست آوردن اطلاعات کمی از تغییرات زمانی و مکانی متغیرهــای کیفی جهت بررسی کیفیت آب آن در ایستگاه های مختلف میباشد. با توجه به اهمیت کارون بزرگ، مطالعات فراوانی به ویژه در سال های اخیر بر این رودخانه صورت پذیرفته است اما سری زمانی در نظر گرفته شده، این بررسی را از دیگر تحقیقات انجام شده بر روی این رودخــانه متمایـــز می سازد . پراکنش, تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان. رضایی، م.، کمالی، ا.، حسن زاده کیابی، ب.، رحمانی، ح.، 1387. پراکنش, تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان.

دیدگاهتان را بنویسید