Diatom Flora Of Marbareh River, Dez Catchment, Lorestan, Iran

فیلم سینمایی «آخرین روز سال» به کارگردانی بهروز شعیبی، شنبه ۲۸ اسفند ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. هرچند ۴۸ سال پس از امضای قرارداد حقابه ایران و افغانستان، اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند در بهمن سال ۹۹ در ۷ بند تدوین و نقشهبرداری از حوضه آبریز این رودخانه برای جانمایی ۳ نقطه آبگیری آغاز شد. ستوده با اشاره به اینکه مطالعات ۳۵۰ کیلومتر حوضه قرهچای از دو سال گذشته آغاز شده است، افزود: مطالعات این مسیر انجام شده و بخش هایی هم نقشه برداری شده اما نتیجه کلی از سوی مشاور اعلام نشده است. با این حال طرف ایرانی اعلام کرده است در این باره گفتوگو میکند.

معاونت کمیسار آب هیرمند در این نشستها اعلام کرد که بند کمالخان برای ایران هیچ مشکلی بهوجود نخواهد آورد، حقابهای را که معاهده ذکر کرده به ایران میرسد و دولت افغانستان طبق قانون آب این کشور و قوانین بینالمللی هیچ کاری را نخواهد کرد که به ضرر آب هیرمند باشد. در سراسر کشور ایران هزاران رودخانه و نهر وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقتنامه استفاده از آب رودخانههای مرزی ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵، مبنای همکاری بین دو کشور ایران و عراق در رودخانه های مرزی است، عنوان کرد: به موجب ماده ۳ این موافقتنامه، کمیسیون دائمی فنی مختلط متشکل از تعداد مساوی از کارشناسان دو کشور برای تعیین جزئیات تقسیم آب و بررسی و حل سایر مسائل مربوط به رودخانه­های مرزی فیمابین پیشبینی شده و این کمیسیون تاکنون چندین جلسه در این خصوص برگزار کرده است.

در حال حاضر موافقتنامه ۱۹۲۶ بین ایران و ترکمنستان، بر رودخانه­های مرزی بین دو کشور حاکم است. ترکمنستان از نظر هیدرولوژیکی در پاییندست ایران قرار گرفته و دچار کمآبی است و تاکنون فقط به مدیریت آبهای سطحی بین ایران و این کشور پرداخته شده و همکاری عمدهای در زمینه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی مشترک بین ۲ کشور صورت نگرفته است. سیاوش در دام فریبکاری گرسیوز و بدخواهی او همچنین بدبینی و اتهام افراسیاب گرفتار میشود. آب این رودخانه از ذوب برفهایی که در فصل پائیز و زمستان در ارتفاعات شمالی و شمال باختری استان فارس باریده اند تأمین میشود و به همین دلیل میزان آب آن در فصل بهار به حداکثر میرسد و در فصل تابستان بطور چشمگیری کاهش مییابد.

به آب و هوا، محیط، فعالیت هایی که انجام میدهید و تمام احساسات موجود در این خواب توجه کنید. با توجه به قید سال نرمال آبی در قرارداد سال 1351 قانون معاهده راجع به آب رودخانه هیرمند، پیش از هرگونه اظهارنظر پیرامون مسئله کاهش حق آبه ایران از سوی طرف افغانستانی باید بررسی شود که این کاهش حق آبه ناشی از کاهش بارندگی در مناطق بالادست رودخانه بوده است یا خیر. بارندگی های این منطقه معمولاً در چند نویت و با شدت زیاد روی میدهد و سیلاب های بزرگ و کوتاهمدتی را در رودخانه های این منطقه به راه میاندازد و در بقیه فصلهای سال آنها را به خشکرود های ناقابلی که اندک آب آنها به تراوش چشمه سارهای معدود و زهکشی های زیرزمینی غیرقابل توجه بستگی دارد، مبدل میسازد.

بنا بر اطلاعات پلیس متهم “اورکا روشل بلک “33 ساله با توجه به جنایات مرتکب شده به حبس ابد محکوم خواهد شد. وی با بیان اینکه ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، از پایین دست رودخانه ارس به صورت مشترک بهرهبرداری میکنند، گفت: در این رودخانه قراردادهای زیادی با شوروی سابق داریم که پس از فروپاشی شوروی از سوی این دو کشور به رسمیت شناخته شده است و در همه آنها رژیم حقوقی استفاده مساوی از رودخانه مرزی ارس و تاسیسات و سدهای احداثی بر آن حاکم است. پروتکل استفاده از آب رودخانههای ساریسو و قرهسو در سال ۱۳۳۴ امضا و بر اساس این پروتکل قرار شد آب رودخانه به صورت مساوی بین ۲ کشور تقسیم شود و از آب رودخانه ساریسو نیز جریانی دائمی حدود ۲ متر مکعب در ثانیه به طرف ایران وجود داشته باشد.

در این اساسنامه بر مواردی از جمله نقشهکشی جدید و بهروز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشهبرداری و همینطور تامین آب رودخانه مرزی ۲ کشور تاکید شده است. ، ترکیه (در رودخانههای قرهسو و ساریسو) و بالاخره با جمهوری عراق (در رودخانههای مرزی غرب کشور و اروندرود) تعریف شده است. در این انیمیشن خواهیم دید: «بچه های مدرسه و آقا معلم در مدرسه درس می خوانند. این انرژی باعث پیدایش نیروی گریز از مرکز به شکل خطوط مارپیچی در داخل سیکلون می شود. در حال حاضر حدود ۷۰درصد برق افغانستان وارداتی است و فقط ۳۰درصد برق در داخل این کشور تولید میشود.

رودخانههاي ايران، جريانهاي سطحي و به هم پيوستة آبهايي هستند كه با تبعيت از اقليم، توپوگرافي و جنس زمين در شش حوضة آبريز در جغرافياي كنوني ايران به سوي درياها، باتلاقها و شورهزارهاي داخل و يا خارج ازكشور ايران جريان دارند. حوضة آبريز درياي خزر با رودهاي ارس، سفيد رود، اترك و گرگان رود به عنوان مهمترين رودهاي اين حوضه و با بيش از 350 رود كوچك و بزرگ، داراي 200/174 كم وسعت از شمال آذربايجان غربي تا شمال خراسان شمالي امتداد داشته و بيشتر شامل استانهاي گيلان، مازندران، زنجان، اردبيل، كردستان و دربرگيرندة قسمتهاي اندكي از استانهاي قزوين، تهران، سمنان وخراسان رضوي نيز ميشود.

حوضة آبريز خليج فارس و درياي عمان به عنوان بزرگترين حوضة آبريز ايران و داراي بيشترين مرز آبي، بستر رودخانههاي واقع در غرب و جنوب غربي زاگرس و همچنين رودخانههاي موجود در ارتفاعات واقع در جنوب استان فارس، كوههاي بشاگرد و جنوب بلوچستان است.6 مهمترين رودخانههاي حوضة خليج فارس و درياي عمان، سيروان، كرخه، كارون، دز، جراحي، زهره، هله، موند، كل، ميناب و سرباز هستند. ماشكل (ماشكيل) و كال شور نيز از رودخانههاي مهم اين حوضه هستند كه اولي در پاكستان و دومي در افغانستان و در شورهزارها تخليه ميشوند.13 حوضة آبريز شمال شرقي ايران با يك زير حوضه به نام حوضة آبريز قرهقوم با وسعتي معادل 44502 كم2 در محدودة استانهاي خراسان رضوي و شمالي قرار گرفته و با كشورهاي تركمنستان و افغانستان هَم مرز است.14 رودخانههاي درونگر، جام رود، كشف رود و روس رود، مهمترين رودهاي اين حوضة آبريز است كه مستقيماً و يا پس از پيوستن به رود مرزي هريرود، وارد صحراي قرهقوم در كشور تركمنستان ميشوند.

سفيد رود با 11 شاخة اصلي و 10 شاخة فرعي به طول 800 كم و با وسعت حوضه 57000 كم2 بزرگترين جريان آبي حوضة آبريز درياي خزر در ايران است.3 شاخه اصلي اين رود، قزلاوزن نام دارد كه از كوههاي چهلچشمة كردستان سرچشمه گرفته و پس از پيوند با شاهرود در جنوب رودبار گيلان با نام سفيد رود به خزر ميريزد. در این پژوهش، ویژگی­های سازندهای سطحی که تعیین­کننده بخشی از ویژگی­های آبهای جاری در سطح آنها هستند بررسی شده است و با بررسی نمونه­های تهیه شده (داده­های کیفی آب رودخانه اهر) ویژگی­­های شیمیایی آنها در رابطه مقدار مواد رها شده به آبها مطالعه شده است.

این در حالی است که برداشت بیرویه آب از حوزه آبریز زاینده رود در فلات مرکزی و اختصاص آن به صنایع و مناطق دیگر خلاف تعهد ایران در این کنوانسیون است. این مساله در این سالها به یکی از مهمترین موضوعات بین دولت ایران و افغانستان تبدیل شده که در نهایت ۲ دولت به این نتیجه رسیدند با دیپلماسی مشکل پیشرو را حل و حقابه ایران را مشخص کنند. وی با اشاره به طرحهای در دست مطالعه و اجرا برای انتقال آب از سرشاخههای رودخانههای خوزستان، تصریح کرد: طرح احداث تونل بهشت آباد با ظرفیت انتقال سالانه حدود یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب به زاینده رود، طرح انتقال آب از طریق تونل کوهرنگ سه به میزان 250 میلیون متر مکعب در سال، طرح انتقال آب به یزد با ظرفیت سالانه 300 میلیون متر مکعب آب، طرح انتقال آب به رفسنجان با ظرفیت سالانه انتقال 250 میلیون متر مکعب آب و طرح انتقال آب از رودخانه کرخه به ایلام با هدف انتقال 300 میلیون مترمکعب آب طرحهایی است که برای انتقال آب خوزستان در حال اجرا و یا مطالعه هستند.

به گفته او در برخی از حوضههای مرزی در موضوعات جدیدی با محور آب و محیط زیست، نیازمند توسعه رژیم حقوقی دوجانبه، سه جانبه و یا منطقهای هستیم که از این جمله میتوان به حقابه زیستمحیطی تالابهای بینالمللی هامون، همکاری ۴جانبه در حوضه ارس، همکاری ۳ جانبه در حوضه هریرود و همکاری در موضوع گرد و غبار با کشورهای حوضه دجله و فرات اشاره کرد. پس از این توافق شد که همکاریهای مشترک برای نقشهبرداری و جانمایی سه محل آبگیری از رودخانه هیرمند در ایران آغاز شود. در این شرایط، خشک شدن تدریجی این تالاب که از اوایل دهه 70 شمسی آغاز شده و در سالهای اخیر با شدت بیشتری پیش رفته، زمینه تغییرات منفی زیست بوم منطقه را مهیا کرده است تا جاییکه نام این تالاب در «لیست تالابهای در معرض خطر» (مونترو) ذکر شده است.

حجم آب این رودخانه تابع ذوب شدن برفهای انباشته شده در کوه های استان کرمان و ریزش باران است و غالباً سیلاب بزرگی در آن جریان مییابد. رودخانه های این حوضه که مساحت آن به 173،300 کیلومتر مربع میرسد به سوی دریای خزر جریان دارند. از آنجا که قرار است در میان جریان رودخانه قرار بگیریم، به همراه داشتن لباسهایی برای شرایط مرطوب توصیه میشود. اين تپه در حاشيه ي شهر ابهر واقع و به دليل توسعه ي شهري، به شدت مورد تخريب قرار گرفته است؛ به طوري که تنها بخش کوچکي از قسمت مرکزي آن برجاي مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید